nieuws

Facultatieve
Sponsors

Collectieve aanmelding NKU ondernemers voor keurmerk uitvaartzorg!

22 december 2006

De aandeelhouders van de Nederlandse Kwaliteitsraad Uitvaartverzorging (NKU) hebben zich collectief aangemeld bij de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). De uitvaartbranche heeft lang uitgekeken naar dit keurmerk welke per 1 januari 2007 een feit is. De NKU-ondernemers erkennen nadrukkelijk het belang van het keurmerk door zich collectief aan te melden. De NKU-ondernemer staat garant voor kwaliteit en herkent zich in de gestelde keurmerknormen van de SKU. Met de huidige 35 aandeelhouders met ruim 75 uitvaartcentra en goed voor 20.000 uitvaarten per jaar is dit keurmerk een must.

Het Keurmerk Uitvaartzorg wordt in januari 2007 gelanceerd.
Aanleiding voor de ontwikkeling van dit keurmerk vormden enkele
incidenten met slechte dienstverlening die de branche in het verleden negatief
in de landelijke pers bracht. De branche wil de kwaliteit van dienstverlening
op niveau houden en daarmee het risico op mogelijke imagoschade voorkomen.
Deze professionalisering en in het bijzonder het keurmerk zijn er op gericht
om een ondergrens te waarborgen aan de professionaliteit van de
keurmerkhoudende ondernemingen binnen de branche.

De NKU heeft het afgelopen jaar nadrukkelijk van zich laten horen middels meerdere campagnes. Zoals de NKU krant die onder een miljoen huishoudens is verspreid. Deze uitvaartkrant gaf in heldere artikelen aan wat de mogelijkheden zijn rondom een uitvaart. En een campagne om mensen te attenderen op het belang van een goed verzorgde uitvaart, een uitvaartverzekering en het mogelijke belastingvoordeel. Tevens is dit jaar een geheel vernieuwde website (www.nku.nl) gelanceerd. Het Keurmerk Uitvaartzorg sluit naadloos aan op deze ontwikkeling naar professionaliteit en kwaliteit.

Volgens NKU voorzitter Rob Yntema, (directeur van de GUV te Hilversum) is het belang van een keurmerk niet te onderschatten: “Gezien de huidige ontwikkelingen in de uitvaartbranche is het keurmerk Uitvaartzorg absoluut een meerwaarde voor de NKU. Zowel het keurmerk en de NKU willen de kwaliteit van de dienstverlening op een hoog niveau houden. ”

Tenslotte verwacht Rob Yntema geen problemen met de acceptatie
van de collectieve aanmelding van de NKU ondernemers: “Een van de uitgangspunten van de NKU is de kwaliteitscode waaraan elke NKU ondernemer zich moet houden, deze kwaliteitscode sluit volledig aan op de keurmerknormen.”

Over de NKU
De Nederlandse Kwaliteitsraad Uitvaartverzorging (de NKU) is een
landelijk netwerk van geselecteerde en zelfstandige uitvaartondernemingen.
Met ruim 75 uitvaartcentra en ruim 20.000 uitvaarten op jaarbasis is de
NKU een van de grootste uitvaartorganisaties van Nederland. De NKU
stelt zich tot doel, het optimaliseren en handhaven van kwalitatieve en
vooral persoonlijke dienstverlening vóór, tijdens en ook na de uitvaart.
De NKU staat hiermee garant voor betrokkenheid en discretie van de
aangesloten ondernemingen en haar medewerkers. Het doel is om zich
als groep van zelfstandige ondernemingen te onderscheiden door
professionaliteit, betrokkenheid, stijl en discretie. Daarom hebben de
kwaliteitsbewuste ondernemingen zich exclusief geschaard onder het
toezicht van de NKU. Wil een onderneming het NKU-keurmerk
dragen, dan dient deze onderneming te handelen naar de NKU Kwaliteitscode.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >