nieuws

Facultatieve
Sponsors

Coöperatie DELA presenteert jaarcijfers 2020: Meer dan 50.000 uitvaarten (15 procent meer dan in 2019)

8 juni 2021

Voor DELA was 2020 een jaar van beproeving. ‘Het coronavirus kwam in golven met vooral enorme regionale pieken. Dit vereiste niet alleen toewijding, maar ook wend- en weerbaarheid. Dit hebben we goed en snel opgepakt, mede omdat er vanuit minder zwaar getroffen regio’s door collega's zonder enige aarzeling bijstand werd verleend’, aldus Edzo Doeve algemeen directeur coöperatie DELA. Financieel had de pandemie een negatieve impact gezien het beduidend hogere aantal overlijdensuitkeringen, maar vooral ook veel lagere beleggingsresultaten.

Covid-19

‘In alle situaties werkten we met dezelfde zorg, liefde en aandacht zoals nabestaanden ook in rustiger tijden van ons gewend zijn’, aldus Edzo Doeve bij de presentatie van het jaarverslag 2020. ‘De continuïteit in onze dienstverlening en de klanttevredenheid hebben niet geleden onder de beperkende maatregelen.’ De Net Promotor Score (NPS), de graadmeter voor de klanttevredenheid, liet ook in 2020 een verbetering zien. Edzo Doeve: ‘Er zijn momenten geweest die heel spannend waren voor ons uitvaartbedrijf. Het aantal overledenen ging in maart op sommige plekken in Nederland en België heel snel naar bijna een verviervoudiging.’ Het aantal uitvaarten in 2020 passeerde de 50.000. Dat is 15 procent meer dan in 2019.

Groei in krimpende markt

De premie-inkomsten in het verzekeringsbedrijf stegen naar € 516,8 miljoen (2019: € 480,2 miljoen). De omvang van onze totale portefeuille, gemeten naar aantal verzekerden, is voor DELA een belangrijk speerpunt. In een krimpende markt voor individuele levensverzekeringen wist DELA ook in 2020 weer een aanzienlijke groei te realiseren. De aanwas van nieuwe verzekerden vond plaats in alle landen en draagt bij aan de continuïteit van de coöperatie. In het belang van het verstrekken van goede dienstverlening aan leden tegen een zo laag mogelijke premie streeft DELA naar groei van het aantal leden, versterking van de solidariteit en het realiseren van inkoopvoordelen. Het plan om Yarden over te nemen past daarin. Maar ook de groei in het buitenland is onderdeel van deze strategie. Het aantal verzekerden steeg in dit verslagjaar naar 4,25 miljoen (ruim 100.000 meer dan in 2019).

Operationeel resultaat gestegen

Het operationeel resultaat bedraagt € 39 miljoen euro en is met € 8 miljoen gestegen ten opzichte van 2019 ondanks de hogere sterfte vanwege corona en het verlies aan horeca-omzet als gevolg van de lockdown. De hogere sterfte zorgde anderzijds voor meer dekking van de vaste kosten van het uitvaartbedrijf.

Het beleggingsresultaat liet in 2020 enorme fluctuaties zien. Door de coronapandemie daalden de koersen op de financiële markten over de hele wereld. Aan het eind van het jaar zette het herstel in. Edzo Doeve: ‘Per saldo zijn de verliezen over 2020 goed gemaakt en zijn we geëindigd met een rendement van 1,44 procent. Maar dat rendement was te laag om rode cijfers te voorkomen. Na het uitstekende resultaat over 2019 moeten we daarom over 2020 een verlies laten zien van ruim € 90 miljoen. Dit is inclusief een winstdeling van € 43 miljoen voor de waardevastheid van de uitvaartverzekeringen betaald uit winsten uit vorige jaren. De grote schommelingen in het resultaat horen bij het businessmodel van DELA.’

Sterke solvabiliteit

Ondanks het feit dat DELA - net als alle pensioenfondsen en verzekeraars – last heeft van de lage rente, is de financiële positie uitstekend te noemen. De solvabiliteitsratio blijft zeer sterk al is deze gedaald van 296 tot 270 procent. De daling is geheel het gevolg van de gedaalde rente.

Overname Yarden

DELA heeft een koopovereenkomst gesloten om alle aandelen in Yarden Holding N.V. in 2021 over te nemen. Bij een definitieve doorgang van de overname zal DELA circa 1 miljoen verzekerden erbij krijgen en een landelijk dekkend netwerk krijgen met uitvaartcentra en crematoria. De koopovereenkomst is op 5 mei 2021 getekend. De procedures voor goedkeuring van de voorgenomen transactie lopen nog. DELA zal naar verwachting de tweede helft van 2021 van start gaan met de integratie van Yarden.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >