nieuws

Facultatieve
Sponsors

Coöperatie DELA: mooie groei, mindere resultaten

Jaarcijfers 2013

6 juni 2014

Operationeel resultaat licht gedaald

De omzetgroei in 2013 was bijzonder goed. Onze marktaandelen stegen zowel in Nederland als in België en de omzet uit operationele activiteiten groeide met ruim 12% tot € 561 miljoen. Een breder productaanbod en acquisities hebben daaraan bijgedragen. Het aantal verzekerden is nu bijna 3,7 miljoen. Het verzekerd kapitaal groeide naar een totaal van € 22 miljard. In totaal verzorgde DELA bijna 44.000 uitvaarten in Nederland en België samen. Mede dankzij acquisities groeide het aantal verzorgde crematies in Nederland fors en wist DELA een vrijwel landelijke dekking te realiseren voor uitvaarten die door DELA zelf verzorgd worden. Onze faciliteiten staan daarbij ter beschikking aan onze leden en de hele samenleving.

Operationeel resultaat licht gedaald

Het operationele resultaat is van vanwege lagere renteopbrengsten licht gedaald van €111 naar €108 miljoen, maar was precies op target. Extra investeringen in klantgerichte processen zijn opgevangen door besparingen elders.

Laag rendement op beleggingen

Het totale beleggingsrendement in 2013 is blijven steken op 1,66%. Dat was fractioneel beter dan de gewogen benchmark maar beduidend slechter dan de 6,65% van 2012. DELA beschikt over een relatief grote vastgoedportefeuille. Hoewel die portefeuille voor het overgrote deel uit retail vastgoed op A-locaties bestaat, werd DELA geconfronteerd met forse afwaarderingen. Ook waren er koersverliezen op obligaties vanwege rentestijgingen.

Winstdeling uit winst én buffers

Al decennia lang voert DELA een consistent beleid door in goede jaren de reserves te versterken, opdat deze ook in mindere jaren aangesproken kunnen worden. Daarmee blijven we trouw aan wie we zijn en waar we als coöperatie voor staan. De winst voor winstdeling was door de afwaarderingen op ons vastgoed en de koersverliezen uit 2013 slechts € 28 miljoen. Om als coöperatie voor onze leden de polissen waardevast te houden, was evenwel een winstdeling vereist van € 64 miljoen. De resterende € 36 miljoen zijn gefinancierd uit het eigen vermogen. Hierdoor sloot coöperatie DELA het jaar af met een nettoverlies van € 35,9 miljoen. Door de blijvende sterke solvabiliteit, de solvabiliteitsmarge is meer dan € 1 miljard, kan DELA
dit nettoverlies eenvoudig dragen en hiermee haar lange termijn verplichtingen volledig nakomen.

Waardering

In 2013 hebben we wederom veel voor onze leden en de samenleving kunnen betekenen. In de eerste plaats met onze dienstverlening waarvoor we hoge waardering en dankbaarheid ontvingen van nabestaanden. Daarnaast oogstten we veel lof voor onze campagne en ons initiatief om mensen bewust te maken niet te wachten met het delen van mooie woorden.
Onze spaarverzekering geniet daarnaast veel belangstelling, omdat het een bijzonder innovatief product is. De premieomzet van deze verzekering is beter dan verwacht, de aantallen vallen echter nog tegen. De door coöperatie DELA ingezette verbreding wordt langzaam maar gestaag gezien en gewaardeerd.

Financieel jaarverslag 2013

Bekijk het financieel jaarverslag 2013 van coöperatie DELA op www.fin2013.dela.nl

Over coöperatie DELA

Het is de ambitie van DELA dat haar leden en hun nabestaanden de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. Coöperatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) helpt mensen al meer dan 75 jaar tegen een eerlijke prijs met de begrafenis, crematie, repatriëring, opvang, nabestaandenzorg en financiële diensten op deze terreinen. Ruim 3 miljoen leden, bijna 2.300 medewerkers, 170 vestigingen en 41.000 uitvaarten per jaar maken DELA marktleider in de Benelux. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met een negen. DELA is een ‘Great Place to Work’, heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren, het Keurmerk Uitvaartzorg, het keurmerk Privacy Waarborg en is lid van MVO Nederland.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE