nieuws

Facultatieve
Sponsors

Coöperatie DELA: 2012 was zeer goed jubileumjaar

6 juni 2013

Coöperatie DELA heeft een zeer goed jubileumjaar achter de rug. De operationele activiteiten groeiden met bijna 8% tot Euro 499 miljoen. Het operationele resultaat steeg conform de begroting naar Euro 111 miljoen. De nettowinst herstelde zich door goede beleggingsresultaten; na aftrek van de winstdeling voor polishouders van Euro 81 miljoen bedroeg de nettowinst Euro 60 miljoen.

Het verzekerd kapitaal groeide met name in het vierde kwartaal stevig door naar een totaal van Euro 20 miljard. Het aantal verzorgde uitvaarten groeide gestaag door naar een totaal van 41.000. Nabestaanden waardeerden de verzorging van die uitvaarten met een 9,1 gemiddeld.

De markt voor nieuwe uitvaartverzekeringen is zoals verwacht verder gekrompen in 2012. Toch wisten wij ook in Nederland een netto aanwas in het aantal verzekerden te realiseren. Dankzij de overname van de Lilas portefeuille van de AXA Groep in België maakten wij een behoorlijke sprong en telt coöperatie DELA nu zo'n 3,7 miljoen verzekerden.

75 jaar trouw aan zichzelf
In het jaar dat DELA uitgebreid stil stond bij haar 75 jarig bestaan, bleven de marktaandelen in alle relevante markten stevig overeind. DELA zag vooral goede resultaten bij de overlijdensrisicoverzekeringen. DELA probeert al 75 jaar trouw te zijn aan haar kern als coöperatieve organisatie en tegelijkertijd vanuit die kern zichzelf voortdurend te vernieuwen. Het nieuwe CoöperatiespaarPlan getuigt hiervan. Via onze spaarverzekering laten we zien dat wij als coöperatie meer voor onze leden kunnen betekenen en tegelijkertijd trouw blijven aan onze uitgangspunten: een solide product, waarbij iedereen met kleine bedragen kan sparen tegen de zekerheid van een vaste rente en de mogelijkheid van winstdeling uit de coöperatie. Dat kan alleen met een gedegen beleggingsbeleid gericht op de lange termijn in combinatie met een door de Algemene Vergadering van de leden te hanteren en-bloc bepaling. Dit geeft onze leden de beste resultaten. En net als onze oprichters moeten we hierbij tegen de stroom in roeien en geduld betrachten om successen te kunnen vieren.

Zeer solide basis
Doordat de Algemene Vergadering van leden jaarlijks besluit over zaken als premiehoogte en winstdeling, komt de kracht van DELA als coöperatie volledig tot uiting. DELA is grotendeels immuun voor het lage renterisico en kan vanuit een zeer solide basis naar de toekomst kijken. De solvabiliteit van coöperatie DELA behoort al jaren tot de hoogste van de markt. Decennia lang heeft DELA een consistent beleid gevoerd van reserves versterken in goede jaren en reserves aanspreken in mindere jaren. Winstdeling, ofwel het deels corrigeren van de premiestijging als gevolg van inflatie, is daarbij vrijwel altijd toegekend.

Vooruitzicht
In het eerste kwartaal zijn er prima resultaten geboekt. Qua omzetgroei zijn wij positief gestemd, maar het is erg moeilijk om voor 2013 een goede inschatting te maken van het totale financiële resultaat.

Wij denken op tijd de bakens te hebben verzet voor verdere groei en behoud van onze stevige solvabiliteit. Toch baart de verdere krimp van de uitvaartverzekeringsmarkt ons zorgen, want vooral aan de onderkant van de markt dreigt verschraling. Met het provisieverbod worden vooral drempels opgeworpen voor diegenen die het financieel al moeilijk hebben. Deze ontwikkeling zullen we nauwlettend blijven volgen. Dat past bij onze achtergrond.

Over coöperatie DELA
Zo'n 150 vestigingen, 2.100 medewerkers, 41.000 uitvaarten per jaar en 3,7 miljoen verzekerden maken de coöperatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al 76 jaar tegen een eerlijke prijs met begrafenis, crematie, repatriëring, opvang, nabestaandenzorg en financiële diensten op deze terreinen. Het is DELA's ambitie dat haar leden en hun nabestaanden de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met een negen. DELA is een 'Great Place to Work', heeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren, het Keurmerk Uitvaartzorg, het keurmerk Privacy Waarborg en is lid van MVO Nederland.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >