nieuws

Facultatieve
Sponsors

CBS: In september in drie van de vier weken oversterfte

7 oktober 2022

In de laatste week van september (week 39, 26 september tot en met 2 oktober 2022) overleden naar schatting 3 100 mensen. Dat zijn er net iets meer dan in de week ervoor (2 969) en meer dan verwacht voor deze periode. In heel september overleden ongeveer 750 meer mensen dan verwacht, er was oversterfte in drie van de vier weken. De sterfte was vooral hoger onder Wlz-zorggebruikers en 65-plussers. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

De sterftecijfers van september gaan over vier weken, week 36 tot en met week 39 (5 september tot en met 2 oktober 2022). In elk van deze weken lag het aantal overledenen boven de verwachte sterfte, en in drie van de vier weken buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte. In augustus was er in alle weken sprake van oversterfte. Die maand overleden wekelijks gemiddeld bijna 300 mensen meer dan verwacht, in september is dat afgenomen tot 200.


Sterfte in september vooral bij Wlz-zorggebruikers hoger dan verwacht

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, was in week 39 toegenomen ten opzichte van de week ervoor. De sterfte onder de overige bevolking was op basis van de schatting iets toegenomen. Er overleden ongeveer 1 200 Wlz-zorggebruikers en 1 900 mensen van de overige bevolking. Bij beide groepen was dit meer dan verwacht, onder Wlz-zorggebruikers was er sprake van oversterfte.

In heel september overleden 500 meer Wlz-zorggebruikers dan verwacht. In twee van de vier weken van september was er oversterfte. De sterfte onder de overige bevolking was in september ongeveer 300 hoger dan de verwachte sterfte. De sterfte lag hier iedere week binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties.


Hogere sterfte in september vooral bij 65-plussers

De sterfte onder 80-plussers nam in week 39 toe: er overleden naar schatting 1 700 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er bijna 200 meer dan verwacht voor deze periode, er is oversterfte. In heel september overleden ongeveer 350 meer 80-plussers dan verwacht voor die maand. In twee van de vier weken van september was er oversterfte in deze leeftijdsgroep.

Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden in week 39 naar schatting 1 050 mensen, ongeveer 150 meer dan verwacht. In heel september overleden naar schatting 400 meer mensen van 65 tot 80 jaar dan verwacht, in twee van de vier weken was er oversterfte.

De sterfte was onder mensen jonger dan 65 jaar in week 39 naar schatting 350, iets minder dan verwacht. Voor deze leeftijdsgroep was de sterfte in september iets meer dan de verwachte sterfte voor die maand. Er was geen sprake van oversterfte.


Vooral oversterfte onder vrouwen in september

In week 39 overleden naar schatting 1 550 mannen en bijna 1 550 vrouwen. Voor mannen en vrouwen is dit meer dan verwacht en is er sprake van oversterfte. In heel september overleden ruim 200 meer mannen dan verwacht voor die maand. Alleen in de laatste week was er oversterfte. De sterfte onder vrouwen was in september bijna 550 hoger dan de verwachte sterfte. In drie van de vier weken was er oversterfte. '3


Sterfte aan COVID-19 tot en met mei bekend

De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks van gemeenten ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Die informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met mei 2022 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden 44 485 mensen aan COVID-19 van maart 2020 tot en met mei 2022. Naast de coronapandemie is er vanaf half maart dertien weken lang een griepepidemie in Nederland geweest (RIVM).

Schatting week 39

De cijfers over week 39 van 2022 zijn een schatting gebaseerd op de aanname dat 83 procent van alle sterfgevallen een bericht is ontvangen. Vrijdag 14 oktober publiceert het CBS voorlopige cijfers over de sterfte in week 39. De cijfers zijn dan completer.

Bronnen

StatLine - Sterfte per week

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >