nieuws

Facultatieve
Sponsors

CAO UITVAARTBRANCHE

19 juni 2014

Op 10 juni 2014 zijn werkgevers en vakbonden in vervolggesprek gegaan om te komen tot één enkele collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de gehele uitvaartbranche.

Was het eerste gesprek vooral procedureel, deze tweede onderhandelingsronde is benut om inhoudelijk de wederzijdse visies te delen. Van beide kanten is benadrukt dat de intentie er daadwerkelijk is om die nieuwe cao voor de uitvaartbranche te gaan realiseren.

Vakbonden zetten in op behoud van het niveau van arbeidsvoorwaarden met verbeteringen op onderdelen. Bovendien vragen de bonden aandacht voor extra afspraken op het gebied van arbeidsomstandigheden, werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en reparatie van de WW-maatregelen. Van werkgeverszijde wordt ingezet op volledige harmonisatie van arbeidsvoorwaarden zonder kostenstijging voor werkgevers. Tevens is het voor werkgevers van belang de nodige flexibiliteit in de personeelsbezetting te kunnen houden.

Aan beide zijden is nog nadere afstemming nodig met de achterbannen, plus aanvullend onderzoek, om de voorstellen verder te concretiseren. Onderhandelen is een serieuze zaak en bij deze gelegenheid speelt dat des te meer. Er staat immers veel op het spel. Het wordt ook nu een kwestie van geven en nemen. De intenties zijn constructief. De verwachting is dat de onderhandelingen in augustus kunnen worden afgerond.

Reageer op dit artikel

Reacties:


19 juni 2014 om 20:09

Theun

Kees

Ik bent helemaal met u eens mejong


19 juni 2014 om 10:27

Kees

Kortom: de medewerkers worden al zeer slecht betaald voor fysiek en mentaal zeer zwaar werk, maar moeten wèl flexibel blijven zonder dat het de werkgevers extra geld kost. Werkgevers: betaal eens een fatsoenlijk en eerlijk salaris wat recht doet aan de zwaarte van de functie. En dat is geen € 1500,- bruto voor o.a. de overledenenverzorgers!


Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE