nieuws

Facultatieve
Sponsors

Cao-partijen Uitvaartbranche presenteren website naleving cao

25 januari 2008


25 januari 2008 - De cao-partijen in de uitvaartbranche (De Unie, De NUVU, Nardus, VOU, Dienstenbond CNV en FNV Bondgenoten) hebben gezamenlijk een website ontwikkeld waarmee zij een extra bijdrage willen leveren aan een goede uitvoering van de cao.

Via deze website kunnen werknemers en werkgevers in de sector meldingen doen over problemen met de naleving van de cao. Meldingen kunnen zowel anoniem als niet-anoniem worden gedaan. Cao-partijen bespreken de informatie uit de binnengekomen meldingen en nemen waar nodig maatregelen met als doel een juiste of nog betere naleving van de cao te realiseren.

Via de website kunnen medewerkers en werkgevers ook officiƫle geschillen over de uitvoering van de cao aanmelden, die vervolgens door de Geschillencommissie in behandeling worden genomen. Momenteel kunnen alleen (leden van) cao-partijen geschillen aanhangig maken. Cao-partijen zijn van plan om in de nieuwe cao vanaf 1 juli 2008 de geschillenprocedure ook open te stellen voor niet-georganiseerde werkgevers en werknemers.

De website biedt ook de mogelijkheid om informatie over sociale wet- en regelgeving te bekijken, zoals de cao-teksten en uitspraken van de Geschillencommissie over diverse onderwerpen.

De stichting cao-fonds Uitvaartbranche zorgt in opdracht van de zes betrokken cao-partijen voor het beheer van de site.

Het adres van de website is www.uitvaartwerk.nl

Jos van Drogen
Bestuurder

Intropagina Uitvaartverzorging en Crematoria

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE