nieuws

Facultatieve
Sponsors

Brief kabinet over voorgenomen wijzigingen Wet op de lijkbezorging

17 januari 2019

Zojuist ontving de redactie van Uitvaartbranche.nl de brief die minister Ollongren heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. De brief bevat de punten waarvoor het kabinet zich hard wil maken bij de voorgenomen wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging,

In deze brief is door minister Ollongren uiteengezet welke koers zij heeft ingezet om de Wlb te vernieuwen en toekomstbestendig te maken. Voor wat betreft het toestaan van nieuwe technieken van lijkbezorging is een belangrijke vervolgstap het advies van de Gezondheidsraad dat zij in het voorjaar van 2020 verwacht. In afwachting hiervan gaat de Minister, in overleg met genoemde partijen en departementen reeds aan de slag met de aanpassing van de Wlb, om uitvoering te geven aan de hiervoor besproken concrete wensen en behoeften

Lees hier de brief van de minister

Reageer op dit artikel

Reacties:


24 februari 2019 om 15:20

Ester van den Hoek

Nu net lees ik voor het eerst de brief van minister Ollongren over de voorgenomen wijzigingen van de wet op de lijkbezorging. Wat schetst mijn verbazing: straks is het nog steeds niet mogelijk om een moeder en kind, beiden overleden bij de bevalling, samen te begraven of cremeren. Hierover staat: "Het basisbeginsel dat gelijktijdig cremeren of
begraven in één kist niet mag, blijft gelden om te voorkomen dat met
begraven of cremeren misdaden worden verbloemd."
Ook ben ik benieuwd hoe snel na de crematie de as straks vrijgegeven wordt. Waar de as in België na twee uur meegenomen (en uitgestrooid indien gewenst) mag worden zegt de minister daarover: " Bij het verkorten houd ik rekening met het belang dat nabestaanden de tijd houden om met elkaar zorgvuldig te beslissen over de bestemming van de as en geen overhaaste beslissingen nemen, dat de mogelijkheid voor strafrechtelijk onderzoek moet blijven bestaan en crematoriumhouders in staat worden gesteld om de crematie en de asverzameling zorgvuldig uit te kunnen voeren."... Misschien mag de as nu dan na een week mee? Sorry, maar erg veel verbetering zie ik nog niet.


Uw reactie op dit artikel

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn