nieuws

Facultatieve
Sponsors

Bogra B.V., Rouwservice Rijnmond en Drechtsteden B.V. en Rouwservice Nederland B.V. failliet verklaard

30 juni 2017


Op 28 juni 2017 heeft de Rechtbank Noord-Holland voorlopige surseance van betaling verleend aan de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Bogra B.V. en Rouwservice Rijnmond en Drechtsteden B.V. Voorts heeft de Rechtbank Den Haag bij beschikking d.d. 29 juni 2017 voorlopige surseance van betaling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rouwservice Nederland B.V. Hierbij werd mr. K. van Dijk benoemd tot rechter-commissaris en is advocaat Guido de Wit benoemd tot bewindvoerder. De bewindvoerder heeft in overleg met het bestuur geen gronden gezien om de surseances van betaling voort te zetten. Daarom is hedenmiddag verzocht de surseances van betaling om te zetten in faillissement.

Dit is inmiddels geschied. Per heden verkeren de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Bogra B.V., Rouwservice Rijnmond en Drechtsteden B.V. en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rouwservice Nederland B.V. derhalve in staat van faillissement. Bogra is een producent en leverancier van uitvaartkisten en marktleider in Nederland. Rouwservice Nederland B.V. legt zich onder andere toe op het overbrengen en verzorgen van overledenen, het inzetten van staatsievervoer en het leveren van dragers op de dag van de uitvaart. Voorts faciliteert Rouwservice Nederland B.V. ook opslag, beheer en uitgifte van uitvaartkisten.

Bedrijfsactiviteiten zo goed als mogelijk gecontinueerd

In en na overleg met de rechter-commissaris, het UWV en de bank, is besloten om de bedrijfsactiviteiten van gefailleerden – gezien ook het grote maatschappelijke belang dat door de ondernemingen van gefailleerden wordt gediend – voorlopig zo goed als mogelijk te continueren teneinde op die manier uitvaarten niet in gevaar te laten komen. De komende periode zal de curator zijn inspanningen met name richten op de realisatie van een doorstart van de ondernemingen van gefailleerden. Tot het moment dat daaromtrent meer duidelijkheid bestaat kan en zal de curator geen nadere mededelingen doen.

Naschrift

Operationeel directeur Frank van Splunter laat weten inmiddels vele steunbetuigingen te hebben mogen ontvangen voor RSN en haar personeel. "Maar we zijn het meest gebaat bij het feit dat onze klanten de komende tijd trouw blijven. Zo kunnen we na de herstart onze hoge kwaliteit van dienstverlening blijven leveren", aldus van Splunter.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE