nieuws

Facultatieve
Sponsors

Bestuursstructuur van NARDUS gewijzigd

24 juli 2014


Tijdens de algemene vergadering van 17 juli 2014 hebben de leden unaniem ingestemd met de Statutenwijziging van Nardus. Hiermee is officieel besloten om de bestuursstructuur van Nardus te veranderen.

Vanaf deze datum heeft Nardus formeel een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit personen die op basis van een functieprofiel zijn gekozen. Het Algemeen Bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur, aangevuld met een afgevaardigde van alle aangesloten koepels. Door deze wijziging zal de betrokkenheid en invloed van de aangesloten koepels en verenigingen vergroten.

De samenstelling van het nieuw gekozen Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende personen: Peter Buisman, voorzitter
Jelle Wesselius, secretaris
Albert Berends, penningmeester
Leen van Loosen, DB lid uitvaartzorg, tevens vice-voorzitter a.i. De functie van DB lid Uitvaartfinanciering is vacant.

Het Dagelijks Bestuur gaat samen met het Algemeen Bestuur aan de slag om in de Algemene Vergadering op 22 november een voorstel te kunnen voorleggen betreffende het beleid van Nardus voor de komende jaren.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >