nieuws

Facultatieve
Sponsors

BESTUREN NUVU EN VOU SLUITEN AKKOORD

Nederlandse uitvaartverzorgers willen samen verder

11 maart 2009


Één nieuwe nationale branchevereniging voor uitvaartverzorgers. Een dynamische speler met de kracht om doelen te bereiken met een overtuigende meerderheid. Met drie sectoren voor de kleine, middelgrote en de grootste bedrijven, zodat recht gedaan wordt aan de diversiteit van de branche. Een plek voor het specifieke belang, maar op de eerste plaats voor gedeelde belangen, waar de branche samen sterk staat en van zich laat horen.

Zo ontstaat er een vereniging met een moderne, platte structuur: geen bureaucratie. Geleid door een bestuur dat wordt ondersteund door een eigen, professioneel bureau en slagvaardige commissies waarin leden in samenspel met experts op projectmatige basis de doelen realiseren.

De besturen van NUVU en VOU zijn het eens over de wijze waarop dit doel gerealiseerd kan worden en de bestuursleden ondertekenden afgelopen maandag unaniem het akkoord. Het plan zal nu worden voorgelegd aan de ALV’s. Na goedkeuring van de leden kan het fusiebestuur worden geformeerd en met de uitvoering van het fusieplan beginnen: de opzet van de nieuwe organisatie.

De missie van de nieuwe vereniging is geconcretiseerd in een duidelijk takenpakket, gebaseerd op een uitgebreid onderzoek daartoe. Commissies en hun projecten geven uitvoering aan de taakgebieden belangenbehartiging, imagobevordering, kwaliteitsbevordering, sociaal beleid en dienstverlening aan de leden. De naam van het fusieplan (“Nederlandse Uitvaartverzorgers – branchevereniging”) geldt als werktitel en is later te vervangen door een definitieve naam.VLNR:
De heer Mijndert Rebel
Mevrouw Inge Mijnhart
De heer Maarten van der Putten
De heer Bert Noordzij
Mevrouw Ferry Geleijnse
De heer René Kaarsemaker
Mevrouw Riet Laponder
De heer Guus Temming
De heer Daniël Claassen
De heer Jack van der Putten
De heer Matthijs de Gee

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >