Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Begraafplaats De Biezen en Westerbegraafplaats tijdelijk gesloten

donderdag 24 november 2016

Op deze twee openbare begraafplaatsen zijn eterniet platen aangetroffen, die mogelijk asbest bevatten. Uit voorzorg worden al deze platen door een gespecialiseerd bedrijf verwijderd.

Begraafplaats De Biezen

Van woensdag 23 november tot en met vrijdag 25 november is begraafplaats De Biezen vanwege werkzaamheden voor publiek gesloten.

Westerbegraafplaats
Van maandag 28 november tot en met woensdag 30 november is de Westerbegraafplaats gesloten voor publiek, bezoekers en nabestaanden.


Om de aannemer veilig te kunnen laten werken én om zeker te zijn dat er geen risico’s zijn voor bezoekers worden tijdens de werkzaamheden de begraafplaatsen gesloten.

Mochten er eventueel toch uitvaarten geplant worden tijdens deze sluitingen worden er speciale afspraken gemaakt met de aannemer en kunnen de uitvaarten gewoon plaatsvinden.

Wat houden de werkzaamheden in?

Een gespecialiseerde aannemer, die vertrouwd is met het verwerken van asbesthoudende materialen, voorzien is van alle benodigde vergunningen en certificaten voert het werk uit.

Het werk bestaat uit het verwijderen van eternietplaten (zonder breek of zaagwerk). Daarna worden de platen afgedekt en opgeborgen, waarna ze worden afgevoerd naar een gecertificeerde verwerker.

Waarom zijn de begraafplaatsen afgesloten voor publiek?

Het werkprotocol van de aannemer gaat uit van een veilige werkplek. Dat geldt naast veiligheid voor haar medewerkers ook voor bezoekers.

Om goed en zonder risico te kunnen werken, worden bezoekers niet toegelaten.

Het kan zijn dat mensen precies op een herdenkingsdag, verjaardag of sterfdag hun begraven naasten willen bezoeken. Dat is op de dagen van afsluiting niet mogelijk.

Ik hoop dat we die specifieke gevallen voldoende kunnen informeren en dat hiervoor begrip is.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van Gemeente Velsen, telefoon 14 0255.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder