Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Amsterdam drie dagen in de ban van religie en rouw

donderdag 17 februari 2015

Van 2 tot en met 4 maart 2015 houden de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) het driedaagse symposium ‘Religie doet ertoe’ in Amsterdam. Religie is steeds vaker het gesprek van de dag en beheerst het nieuws, ondanks dat Nederland zelf minder religieus wordt.

Wat heeft de samenleving aan religie en speelt het nog een rol in ons persoonlijke leven? Stel dat we zouden stoppen met religie, eindigt dan ook het geweld? Of hoort religie thuis in het publieke domein en is het tijd voor een theologische ombudsman? Deze en andere vragen staan centraal tijdens dit symposium met sprekers als Thomas Quartier (theoloog), Ruben van Zwieten (Zuidas predikant) en medewerking van onder andere Rikko Voorberg (nrc.next columnist) en ‘Twitterdominee’ Fred Omvlee.

‘Religie doet ertoe’ stelt gedurfde vragen en geeft nieuwe inzichten op het gebied van de praktijk, wetenschap, levensbeschouwing en spiritualiteit. Medeorganisator en VU-hoogleraar Manuela Kalsky: “Religie speelt op wereldniveau een belangrijke rol en is ook in het geseculariseerde Nederland niet verdwenen. Europa wordt in levensbeschouwelijk opzicht zelfs diverser. Hoe gaan we om met nieuwe spirituelen? Wat is ons antwoord op religieus extremisme? Dit symposium biedt ruimte voor ontmoeting en dialoog tussen wetenschap en praktijk over actuele vragen op levensbeschouwelijk terrein in onze samenleving.”

Rouw en rituelen
Dag één behandelt het onderwerp eigentijds rouwen en de bijbehorende rituelen. Rouwen we in het klein of in het groot, zoals bij de verongelukte MH17? Onder leiding van journalist Daan Westerink, bespreekt Thomas Quartier (theoloog en hoogleraar aan de Radboud Universiteit) de behoefte van mensen om te rouwen, zonder religie daaraan te koppelen. Twitterdominee Fred Omvlee houdt een virtueel ritueel. Daarna zijn er workshops met onder andere Ida Overdijk (IKON), Aart Mak (dominee als ZZP-er) en Annet Doesburg (De Nieuwe Ooster) over rouwen in een multiculturele stad.

(Voor)oordelen
Dag twee draait het thema om: Doet religie er wel toe? Het (voor)oordeel dat religie enkel voor mensen is die geen houvast hebben of naïef zijn, weerklinkt namelijk steeds vaker in het dagelijkse leven. Verwacht scherpe discussies over (voor)oordelen, persoonlijke ervaringen van studenten, journalisten alsook een poging de toename van islamofobie en antisemitisme een halt toe te roepen van Yolande Jansen (hoogleraar Humanisme in relatie tot religie en seculariteit), Esther Romeyn (Centre for European Studies, University of Florida), Judith Frishman (hoogleraar Jodendom, Universiteit Leiden) en Thijl Sunier (VU-hoogleraar culturele antropologie met leeropdracht, ‘Islam in Europese samenlevingen’).

Theologische ombudsman
Op dag drie staat de invloed van religie op de samenleving centraal. Hoe ga je om met de religieuze overtuiging van je collega, medewerker of klant? Wat doe je als dit tot conflicten leidt? Is het wellicht tijd voor een theologische ombudsman? Onder leiding van dagvoorzitter Rikko Voorberg (theoloog en nrc.next columnist) spreken Ruard Ganzevoort (VU-hoogleraar en lid Eerste Kamer), Ruben van Zwieten (jurist en predikant van de Zuidas), Kars Veling (ProDemos) en Eric Nijman (Penitentiaire Inrichting Amsterdam-Over Amstel) over hun ervaringen vanuit de praktijk.

De meest uitgebreide informatie over het thema uitvaart in Amsterdam vindt u op Begrafenis-Amsterdam.nl.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder
*/