nieuws

Facultatieve
Sponsors

Allerzielen/Lichtjesavond 2022 Zoom- en Zegestede

21 oktober 2022

Op zondag 23 oktober 2022 wordt in de Schelde aula van crematorium Zoomstede een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst is er muziek, een persoonlijk verhaal en worden er gedichten voorgedragen. Aansluitend kan de belevingsroute gelopen worden door de sfeervol uitgelichte urnentuin van het crematorium.
Aan de belevingsroute werken kunstenaars en musici mee om het beleven van het herdenken op een bijzondere manier invulling te geven. De serene verlichting en het samen aanwezig zijn met in gedachten “zij die wij moeten missen” maakt dit evenement tot iets bijzonders en biedt troost.

Zondag 23 oktober 2022
18.30 -19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst
19.00 -20.00 uur Belevingsroute
Crematorium Zoomstede, Mastendreef 5 te Bergen op Zoom
Zuidwest Tv maakt opnames van deze avond op Allerzielen wordt deze opname herhaald.

Lichtjesavond – zondag 13 november 2022

Op 13 november staan we tijdens Lichtjesavond gezamenlijk stil bij het verlies van onze overleden dierbaren, waaronder ook de slachtoffers van het coronavirus. Van hen hebben nabestaanden lang niet altijd afscheid kunnen nemen op de manier die zij gewild hadden. Voor velen voelt dit als een groot gemis. Daarom kijken we daar tijdens Lichtjesavond op terug en vinden we troost door alleen al bij elkaar te zijn, waarbij er volop ruimte is voor het delen van ervaringen en emoties als daar behoefte aan is. Dit alles gebeurt in een sfeervolle setting die opgeluisterd wordt door muziek van Martine van de Kar en haar kinderkoor. Locoburgemeester Arwen van Gestel zal deze avond namens de gemeente kort spreken, waarna enkele familieleden die een naaste hebben verloren hun verhaal doen.

Aansluitend gaan we naar het buitenterras waar koffie, thee of warme chocomel wordt geschonken. Hier zullen tevens de Cantores van O.L. Vrouw op verzoek de namen van onze overleden dierbaren zingen, een ceremonie die ieder jaar weer ontroert en veel indruk maakt. Bovendien bestaat de mogelijkheid om bij de tijdelijke corona gedenkplek een hartje op te hangen met de naam van de overledene(n). Ook kan er een gedenklichtje worden geplaatst bij het graf van een dierbare. Voor deze speciale gelegenheid is de begraafplaats gedeeltelijk uitgelicht.

Iedereen is welkom. Samen staan we stil om uiteindelijk samen weer verder te kunnen…

17.30 – 18.00 uur herdenkingsbijeenkomst
18.00 -19.00 uur namen zingen

Wilt u de naam van uw overleden dierbare laten zingen door de Cantores, mail dan voor 8 november naar: secretariaat@scbzz.nl.

Vanwege het bijzondere karakter van deze editie maakt ZuidWest TV opnames van de Lichtjesavond.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >