nieuws

Facultatieve
Sponsors

Afscheidsreceptie Jan en Ans Rebel

10 november 2015


Rebel’s Begrafenisonderneming bestaat dit jaar 200 jaar en de drijvende krachten achter de onderneming besluiten een stapje terug te doen. Hoe geef je daar op gepaste wijze aandacht aan? Daarom wordt er een receptie gehouden om Jan en Ans te bedanken voor al het werk dat ze in de afgelopen 50 jaar hebben gedaan.

De afgelopen 50 jaar zijn Jan en Ans Rebel werkzaam geweest binnen Rebel’s Begrafenisonderneming, in die tijd is het karakter van uitvaarten sterk veranderd. Zo stonden Jan en Ans aan de voet van de ontwikkeling van een “standaard” begrafenis naar een persoonlijke uitvaart met de nadruk op zorg en aandacht.

Ook op het gebied van het rouwcentrum van het familiebedrijf is er veel gebeurd in de jaren dat Jan en Ans actief zijn. Zo waren zij betrokken bij de opening van een rouwcentrum aan de Beemsterboerstraat te Huizen, om in 2005 het uitvaarcentrum aan de Ceintuurbaan in Huizen te openen. Hierdoor werd het mogelijk om plechtigheden en meer diensten passend bij de moderne tijd in het uitvaartcentrum te organiseren.

Nu vinden Jan en Ans dat het tijd is om een stapje terug te doen en het familiebedrijf volledig in de vertrouwde handen van zoon Mijndert te laten, zodat hij de komende jaren verder kan moderniseren, terwijl de focus op persoonlijke aandacht voorop blijft staan.

De toekomst
Ans, Jan en Mijndert Rebel

De toekomst

De modernisering heeft de afgelopen jaren al een behoorlijke slag gemaakt, zo is de website inmiddels één van de belangrijkste communicatiebronnen geworden, wordt er gebruik gemaakt van vooruitstrevende online middelen en is er een Uitvaartwinkel geopend in Almere, waar juist persoonlijk contact en advies voorop staat. Bezoekers van de winkel kunnen zich oriënteren en direct om tafel gaan met één van de experts van Rebel’s Begrafenisonderneming. De wereld veranderd en daarmee ook de wensen rondom een uitvaart, wat niet veranderd is dat alles goed geregeld moet zijn en moet blijven, dit is dan ook het belangrijkste doel dat de inmiddels achtste generatie zal nastreven.

Bedankt Jan en Ans

In de jaren dat Jan en Ans werkzaam zijn geweest hebben zij veel mensen leren kennen en veel families bijgestaan in een moeilijke periode, om die reden wil Rebel’s Begrafenisonderneming iedereen de kans geven Jan en Ans persoonlijk te bedanken. Hiervoor zal de mogelijkheid bestaan tijdens een receptie die wordt gehouden op 21 november 2015 van 16:00 uur tot 18:00 uur in restaurant CornelisZ, Vaarboom 1 te Huizen. U bent van harte welkom.

In plaats van cadeaus, zouden wij een gift voor het doel dat wij dit jaar steunen, Stichting de Regenboogboom, op prijs stellen. Hiervoor is een collectebus aanwezig of u kan uw gift overmaken naar NL07 INGB 000 44 88 569 t.n.v. De Regenboogboom o.v.v. Rebel’s Begrafenisonderneming.

U bent van harte welkom op 21 november.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >