nieuws

Facultatieve
Sponsors

Afscheidslocatie De Vier Jaargetijden lanceert nieuw concept

11 september 2017


Begin juli werd de compleet gerenoveerde afscheidslocatie De Vier Jaargetijden aan de Rucphensebaan in Roosendaal in gebruik genomen. Naast een opvallend geoutilleerd pand dat in alle behoeftes voorziet, is er een nieuw concept gerealiseerd waar nabestaanden en uitvaartverzorgers het nu al roerend over eens zijn: dit moet de nieuwe standaard in heel Nederland worden.

“Onze missie is om op een ongewoon moment met gewone mensen een buitengewone herinnering te creëren. Dat is niet zomaar een kreet, dat brengen we hier dagelijks met z’n allen heel bewust in de praktijk”, onderstreept Annette van de Meene, directeur van Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede, waartoe De Vier Jaargetijden behoort. “De noodzakelijke verbouwing van onze tweede afscheidslocatie hebben we aangegrepen om zowel het pand zelf als de bijbehorende voorzieningen naar een hoger plan te tillen. Getuige de lovende reacties van uitvaartverzorgers en nabestaanden, is dat gelukt. Maar hoezeer het gebouw ook wordt geroemd om zijn ligging, uitstraling en flexibele indeling, nóg spraakmakender is de wijze waarop wij invulling hebben gegeven aan onze dienstverlening.”

Het unieke concept van afscheidslocatie De Vier Jaargetijden blijkt te voldoen aan een grote behoefte. (Foto bezit afscheidslocatie de De Vier Jaargetijden)

Dagdelen

Die bestaat er onder andere uit dat afscheidslocatie De Vier Jaargetijden alleen nog maar per dagdeel te bespreken is. “Óók ’s avonds’, benadrukt de directeur. “Het complete gebouw staat dan tot de beschikking van het gezelschap, waardoor nabestaanden alle gelegenheid hebben om de afscheidsdienst naar eigen inzicht en behoefte vorm te geven. De veranderende wensen op dit gebied juichen wij toe. Een gedenkwaardig afscheid draagt tenslotte bij aan de verwerking van het verlies. Bij ons is dan ook alles mogelijk, mits het binnen de fatsoensnormen en de wet valt.”

Horeca-arrangementen

Ook de horeca-arrangementen die De Vier Jaargetijden aanbiedt en de kwaliteit daarvan, zijn baanbrekend binnen de uitvaartbranche te noemen. “Wij vinden eten en drinken wezenlijk onderdeel uitmaken van de afscheidsceremonie, daar dit als zeer troostrijk wordt ervaren”, stelt Annette van de Meene. “Rouwen doe je immers met al je zintuigen. Desgewenst kunnen wij gasten bij ontvangst iets te drinken aanbieden. En na de dienst kan er gezamenlijk gegeten en gedronken worden. Ook hiervoor geldt dat alles kan. Denk aan tapas, wraps, Indische maaltijden, maar ook de traditionele plak cake. Overigens is het mogelijk om deze momenten luister bij te zetten met zelf gekozen muziek, zodat het geheel een nog persoonlijker en intiemer karakter krijgt.”

Familiemedewerker

Bij iedere uitvaart krijgen de nabestaanden een zogenaamde familiemedewerker toegewezen die eventuele vragen kan beantwoorden. “Dat schept duidelijkheid op een moment waarop allerlei emoties spelen”, verklaart de directeur deze keuze. “Wij hebben een dienende rol en het is aan ons om aan te voelen wanneer onze zichtbaarheid gewenst is. Naamplaatjes zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze medewerkers nog gemakkelijker aanspreekbaar zijn. Verdriet kunnen wij niet wegnemen, wel kunnen we nabestaanden op de dag dat ze afscheid nemen van hun geliefde met onze zorg omarmen. Kennelijk heeft ons nieuwe concept al heel wat gespreksstof doen opwaaien en meermalen tot herbezinning geleid. De dialoog hierover gaan we graag aan, ook met vakgenoten, die we hopen te inspireren.”

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE