nieuws

Facultatieve
Sponsors

Afscheidskamer in Eerbeek

27 februari 2017

Elfriede Arriëns van de gelijknamige uitvaartonderneming en Harry Hoekstra van de Stichting Pater Dekker die het gebouw exploiteert van de voormalige H. Geestkerk in Eerbeek, zijn een samenwerking aangegaan. In de voormalige H. Geestkerk zal een afscheidskamer worden gerealiseerd waar nabestaanden de mogelijkheid krijgen tot persoonlijk afscheid nemen van hun overleden dierbare. Zij krijgen de beschikking over een eigen sleutel die 24 uur per dag toegang tot deze ruimte biedt.

De samenwerkende ondernemers zijn van mening dat deze mogelijkheid tegemoet komt aan de bestaande behoefte in Eerbeek en omgeving. Veel nabestaanden kiezen niet voor een thuis-opbaring om praktische redenen of vinden het om persoonlijke redenen niet wenselijk. Toch heeft iedereen de wens om in een warme, huiselijke sfeer afscheid te nemen.

Elfriede Arriëns werkt in haar eigen onderneming en voor de Verbinding persoonlijke uitvaartbegeleiding. Ze zal de ruimte zodanig laten inrichten dat de familie afscheid kan nemen van hun dierbare zoals ze dat thuis zouden doen. Voorop staat dat de familie zelf haar invulling aan de kamer kan geven door persoonlijke foto's, tekeningen en naar muziek te luisteren.

De stichting Pater Dekker biedt mogelijkheden om in de aangrenzende ruimte, naast alle andere activiteiten, condoleances en afscheidsplechtigheden te houden; ook als men daarvan geen kerkelijke invulling wenst. Tevens kan men koffietafels en alle andere horecadiensten verzorgen; ook voor grote gezelschappen. Het interieur van het gebouw zal worden aangepast aan de eisen die gesteld worden aan deze bijeenkomsten.

De bestaande parkeergelegenheid rond het gebouw zal in de nabije toekomst worden vergroot om parkeeroverlast in de buurt te vermijden.

Harry Hoekstra, voorzitter van de Stichting Pater Dekker en Elfriede Arriëns zeggen dat hun uitgangspunt is dienstverlening op kwalitatief hoog niveau te leveren. Dat willen ze bieden tegen een concurrerende prijs. De locatie en de enthousiaste medewerkers maken dit volgens hen mogelijk.

Ondanks het feit dat de ruimte zich in de voormalige H. Geestkerk bevindt verzorgt Elfriede Arriëns zowel kerkelijke als niet kerkelijke uitvaarten. Rond eind april hopen de ondernemers met de voorbereidingen gereed te zijn en zal er een officiële opening plaatshebben.

Dit is een ingezonden bericht

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE