nieuws

Facultatieve
Sponsors

Afronding explosievenonderzoek op de RK-begraafplaats en crematorium Bergen op Zoom

12 januari 2021

In oktober en november 2020 liet de gemeente Bergen op Zoom bodemonderzoek uitvoeren op de begraafplaatsen en het terrein van het crematorium aan de Mastendreef in Bergen op Zoom. Er was geen acute noodzaak voor dit onderzoek. Aanleiding was de verdenking van mogelijke niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Deze verdenking kwam voort uit de door de gemeente opgestelde Conventionele Explosieven Bodembelastingkaart, de CE-BBK.

Voor het terrein van Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede en de RK-begraafplaats van de Kerkelijke Instelling R.K. Begraafplaats is het onderzoek inmiddels afgerond.
Er zijn geen ontplofbare oorlogsresten gevonden. Hierdoor verandert de status van deze terreinen van ‘verdacht gebied’ naar ‘protocol gebied’. Op deze terreinen kunnen werkzaamheden daardoor weer regulier worden uitgevoerd.

CE-BBK

Het onderzoek richtte zich op de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Er was geen acute noodzaak voor dit onderzoek, maar aanleiding gaf de door de gemeente opgestelde Conventionele Explosieven Bodembelastingkaart, de CE-BBK. Deze kaart is opgesteld o.b.v. historisch archiefmateriaal, aan de hand van literatuur en luchtfoto’s. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er door gevechtshandelingen ter plaatse (Mastendreef en omgeving) mogelijk nog explosieven in de bodem aanwezig zouden kunnen zijn.

Gemeente Bergen op Zoom en de twee stichtingen trokken samen op om het onderzoek uit te voeren. Alle terreinen van het crematorium en van de RK-begraafplaats, waaronder ook de Islamitische begraafplaats valt, zijn gescand op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten. Het bedrijf Armaex voerde het onderzoek uit met een mobiele grondradar en een radardetector. Met deze apparatuur worden metalen voorwerpen als verstoring in de bodem opgemerkt. De verstoringen werden geanalyseerd en als dat nodig was werd er gericht gegraven om vast te stellen wat de verstoring was. Tijdens deze benaderwerkzaamheden zijn geen explosieven gevonden.

De verdachte status van dit terrein gaat daarmee over in een aandachts- ofwel protocolgebied. Door de gevechtshandelingen in WO2 geldt in de hele gemeente dat rekening gehouden moet worden met een spontane vondst, vandaar de term aandachtsgebied.

Vervolgonderzoek

Het onderzoek op de Algemene Begraafplaats aan de Mastendreef is nog niet afgerond. Door puin in de bodem kon het onderzoek met de grondradar niet volledig worden uitgevoerd. Het onderzoek wordt vervolgd vanaf 18 januari, waarbij er proefgaten en -sleuven worden gegraven. Gedurende de looptijd van het hele vervolgonderzoek kunnen er tijdelijk delen van de begraafplaats worden afgesloten.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE