nieuws

Facultatieve
Sponsors

Activiteiten van Het Koninklijk Natuursteenbedrijf De Steenklip worden voortgezet

20 augustus 2006

De Steenklip Gedenktekens B.V. i.o. neemt activiteiten over van het landelijk opererende “Koninklijk Natuursteenbedrijf De Steenklip B.V.” met haar hoofdvestiging in Sneek.

De Steenklip Gedenktekens biedt een vijftien à twintigtal werknemers van het failliete bedrijf een arbeidsovereenkomst aan en heeft activa van het failliete bedrijf (waaronder voorraden, onderhanden werk en orders) overgenomen. Onderhanden zijnde orders kunnen worden uitgevoerd conform de wensen van de klanten, zoals overeengekomen in de orderbevestigingen. De klanten zijn hiervan inmiddels op de hoogte gesteld. De Steenklip Gedenktekens is ook bereid klanten waarvan orders in portefeuille zijn en waarop al is aanbetaald bij de toekomstige uitlevering van het monument tegemoet te komen.

Eerdere berichten in de media waarin andere bedrijven beweerden of suggereerden dat zij De Steen-klip hebben overgenomen zijn dan ook onjuist.

De initiator achter deze overname is de heer R. Hesselink, directeur van Steenhouwerij en Natuur-steenhandel Marinus J. Hesselink B.V. Deze B.V. en haar zustermaatschappijen zijn met ongeveer 90 werknemers actief vanuit India en o.m. vanuit de hoofdvestiging te Zutphen.

“Door het faillissement was de afgelopen periode zeer onzeker en emotioneel. De vakantieperiode, waardoor velen slecht bereikbaar waren, heeft dit nog versterkt voor zowel de medewerkers als voor de nabestaanden die een grafmonument besteld hadden. Op maandag 21 augustus a.s. gaan wij starten met het maken en plaatsen van de grafmonumenten. Wij willen de onzekere periode zo snel mogelijk achter ons laten. Door het faillissement zijn er echter vijf weken geen activiteiten geweest en naar verwachting zijn we dan ook nog wel enkele weken bezig om de achterstand weg te werken” aldus Roeland Hesselink, directeur van de nieuwe De Steenklip Gedenktekens.

Roeland Hesselink is bereikbaar onder nummer 06-51581433.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >