nieuws

Facultatieve
Sponsors

Actie voor behoud RK-begraafplaats centrum Naaldwijk

2 februari 2021

De parochie van de St. Adrianuskerk in Naaldwijk wil het kerkhof aan de Dijkweg gaan ruimen. De kerk wil de historische begraafplaats uit 1828 laten verdwijnen en daar maken veel mensen zich zorgen over. Juist de oude graven die deels verzakt en vaak niet meer leesbaar zijn, zijn een visuele herinnering aan de historie van de afgelopen 200 jaar.

Op de begraafplaats werd begin jaren 80 van de vorige eeuw voor het laatst begraven. Er komen daardoor dus geen inkomsten meer uit. Het kerkbestuur vindt de huidige staat van het kerkhof niet meer waardig. Maar inwoners van Naaldwijk zien dat heel anders, dat meldt de Telegraaf.

Eerder zijn de resten van oorlogsslachtoffers al herbegraven op de erebegraafplaats op de Grebbeberg in Rhenen. Tegenstanders van het ruimen van de begraafplaats hebben ontdekt dat er heel zeldzame mossen en korstmossen voorkomen op de begraafplaats. Ook zou het goudhaantje, de kleinste vogel van Europa zijn gesignaleerd op het kerkhof. Natuurliefhebbers roepen het kerkbestuur nu op om het kerkhof te behouden, ze hebben een rapport gemaakt over hoe zij de toekomst van het kerkhof zien. Dat rapport wordt woensdag gepresenteerd.

Reageer op dit artikel

Reacties:


4 februari 2021 om 3:41

K.J.J. Korevaart

Eerder hebben ruim duizend mensen de petitie voor het behoud van dit kerkhof ondertekend. Er valt van alles over te zeggen, maar kort samengevat: dit kerhof was al eerder een gemeentelijk monument in spe en Heemschut, het Genootschap Oud-Westland, Terebinth en het Cuypersgenootschap hebben begin september 2020 bij gemeente Westland het verzoek ingediend deze begraafplaats als gemeentelijk monument aan te wijzen. Deze procedure loopt en het kerkhof is nu voorbeschermd, terwijl vrijwilligers zich gemeld hebben om behoud, onderhoud en restauratie van het kerkhof voor hun rekening te nemen. Zij willen graag samenwerken met het parochiebestuur om het kerkhof als onmisbaar stukje natuur én als waardevol funerair erfgoed voor volgende generaties te behouden!


Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE