Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aanzienlijke reductie kwikuitstoot crematoria

Ministerie van VROM en crematoria sluiten filterconvenant

donderdag 30 maart 2005

De Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) heeft onlangs een filterconvenant gesloten met het Ministerie van VROM. Het convenant betekent een aanvulling op de Nederlandse Emissie Richtlijn (NeR) met als doel de uitstoot (emissie) van kwik door crematoria te laten voldoen aan de aanbeveling uit het OSPAR-verdrag. Dit verdrag is opgesteld ter bescherming van het (zee)milieu in het noordoostelijke Atlantische gebied. In dit verdrag is de emissie-eis voor kwik maximaal 0,2 mg per kubieke meter. Met behulp van een filter met actieve kool wordt de uitstoot van kwik (en een aantal andere stoffen) tussen 2006 en 2012 teruggebracht tot ver onder deze eis: 0,01 tot 0,02 mg per kubieke meter. Reden om de filters te installeren zijn de verwachte stijging van de te verwerken hoeveelheid kwik. Cremeren kent een toenemende populariteit en Nederlanders worden steeds ouder. Als gevolg van dit laatste neemt het aantal amalgaamvullingen - die kwik bevatten - toe.

Voorbereiden
LVC-voorzitter Bert van der Weide: ‘Kwikuitstoot komt voor 80% uit kolencentrales en hoogovens, zo’n 20% is het gevolg van verbranding in crematoria. De filters worden per 2006 bij de grote crematoria geïnstalleerd, de kleinere moeten voor 2012 voorzien zijn van zo’n installatie. Op die manier krijgen ze tijd om zich voor te bereiden op de technische aanpassingen en de investering, zo’n € 500.000 per crematorium. In totaal gaat het om 50 installaties. Het convenant is het resultaat van intensief overleg in de werkgroep NeR, bestaand uit LVC, Ministerie van VROM, gemeenten en InfoMil.’

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder