nieuws

Facultatieve
Sponsors

9 op 10 Nederlanders heeft wensen eigen uitvaart

Onderzoek Keurmerk uitvaartzorg: delen uitvaartideeën populair

31 augustus 2012


Utrecht – Negen op de tien Nederlanders heeft specifieke wensen rond de eigen uitvaart. Het merendeel zorgt er tegenwoordig voor dat hun nabestaanden hiervan op de hoogte zijn. Muziek, locatie, catering en andere elementen leggen mensen vaak schriftelijk vast. Dit blijkt uit onderzoek van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door DirectResearch onder 500 respondenten, blijkt dat 11% geen specifieke wensen heeft. Ze laten de invulling aan nabestaanden over of vinden het niet belangrijk om erover na te denken. Het overgrote merendeel is er echter wel bewust mee bezig. Het merendeel van de ondervraagden geeft aan gecremeerd te willen worden. 57,1 % van de ondervraagden geeft dit aan, terwijl 21,6% kiest voor een begrafenis.

Nederlanders blijken de uitvaartzorg goed te waarderen. De mensen die onlangs een uitvaart hadden meegemaakt, geven hoge tot zeer hoge rapportcijfers (8, 9 ) voor de dienst. De persoonlijke zorg, de uitgebreide bijzondere mogelijkheden en de feilloze organisatie worden vaak genoemd als positieve punten.

Het Keurmerk Uitvaartzorg onderzocht ook wat mensen belangrijk vinden bij het kiezen van een uitvaartonderneming. Duidelijkheid vooraf over de prijs en vakbekwaamheid (respectievelijk 87,5% en 82,3%) wordt daarbij vaak genoemd. “Dit is ook voor de uitvaartondernemingen die het keurmerk hebben belangrijk”, zegt Matthijs de Gee, voorzitter van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.

Steeds meer uitvaartverzorgers beschikken over het Keurmerk; in totaal verzorgen zij nu al 85% van alle uitvaarten in Nederland. Jaarlijks toetst een onafhankelijke instelling of zij nog aan de hoge kwaliteitseisen voldoen:

  • Heldere afspraken over de uitvoering
  • Transparante kostenbegroting
  • Goede organisatie van de uitvaart
  • Bekwaam personeel
  • Doelmatige klachtenafhandeling
  • Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaar



Nee, ga verder >