nieuws

Facultatieve
Sponsors

500 extra doden in warme juliweken

4 augustus 2006

In de eerste drie weken van juli 2006 zijn 500 mensen meer overleden dan gemiddeld. Het grootste deel van deze extra sterfgevallen vond plaats in de week van 17 tot en met 23 juli (week 29). Toen overleden bijna 2,8 duizend mensen, 300 meer dan gemiddeld in deze week. Deze hogere sterfte hangt samen met de hoge temperatuur in deze week. De gemiddelde maximale dagtemperatuur in week 29 bedroeg volgens het KNMI 31,5 graden Celsius.

Ook in de eerste week van juli (week 27) was de sterfte hoger dan gebruikelijk: toen overleden 2,7 duizend personen, 200 meer dan gemiddeld in week 27. In de tweede week (week 28) overleden ongeveer evenveel mensen als gemiddeld.

Sterfgevallen per week en gemiddelde maximumtemperatuur


Warme zomer leidt tot hogere sterfte
Uit eerder CBS-onderzoek is gebleken dat hoge zomerse temperaturen een verhoogde sterfte tot gevolg hebben. Daarbij werd een gemiddelde vertraging van drie dagen geconstateerd. Het effect op de sterftecijfers is het sterkst op de dag die volgt op een zeer warme dag. Daarna blijft de sterfte nog enkele dagen verhoogd. De hogere sterfte hangt vooral samen met ziekten van de ademhalingsorganen en hart- en vaatziekten.

Maarten Alders

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >