nieuws

Facultatieve
Sponsors

45 kunstenaars transformeren begraaf- en gedenkplaatsen tot gastvrije ontmoetingsplaatsen voor de levenden.

De doden niet verzwijgen maar vieren om wie ze waren en wat ze te vertellen hebben

26 oktober 2007


Vuurcirkels, Rouwkost en Passiepost:18.00 – 22.00 uur:
Zondag 28 oktober te Blaricum, Algemene Begraafplaats
Woensdag 31 oktober te Castricum, begraafplaats Onderlangs
Zaterdag 3 november te Schagen, Yarden crematorium Schagerkogge

Kunstenaar Ida van der Lee organiseert samen met 45 kunstenaars vijf Allerzielen Alom avonden in Noord-Holland om met nabestaanden te vieren dat de doden geleefd hebben en dat ze in ons leven iets betekend hebben. Hierbij transformeert zij de gedenk-en begraafplaatsen met licht, vuur en klank tot gastvrije ontmoetingsplaatsen voor de levenden. Nabestaanden kunnen zelf rond het graf een ambiance creëren die recht doet aan de overledene en waar familie en vrienden welkom zijn. Bezoekers kunnen tijdens deze avonden ook hun overledenen- ongeacht waar zij begraven of gecremeerd zijn gedenken op bijzonder ontworpen collectieve plekken. www.allerzielenalom.nl


Thematiek Blaricum: “tussen individualiteit en gemeenschap”

De gemeentelijke begraafplaats toont door de vele persoonlijke en verfijnd vormgegeven graven als een openlucht museum. De inrichting van het kleine terrein met graspaden en een flauwe heuvel dragen bij aan deze bijzondere sfeer.
Binnen deze entourage, met veel aandacht voor persoonlijke graven, probeert Allerzielen Alom door middel van belichting
en het inrichten van collectieve plekken een warme sfeer te creëren. Nabestaanden kunnen met vuurkorven, lampjes en kaarsen bij de graven van hun geliefden een eigen ritueel of gedachtenis organiseren.
De inrichting van Allerzielen Alom breidt zich uit naar het hele zandpad, naast de begraafplaats tussen bos en velden. Mensen worden in een zee van licht ontvangen; duizenden lichtjes en vriendelijke gidsen wijzen ze de weg. Langs het pad hangt wasgoed in de wind te wapperen. In de bomen hangen op ijsplaten geprojecteerde portretten van overledenen. Op het voorplein van de begraafplaats staat het “Hiernamaals” een verbeelde plattegrond met kamers die allen een bijzondere sfeer hebben. Bezoekers die zelf geen graven van familie of vrienden op deze begraafplaats hebben kunnen hier hun eigen doden gedenken. Er is gratis koffie, thee en op het Paardenkerkhof is soep van rouwkok Miguel Brugman, zelfgebakken brood en gluehwijn. Speciale zangers zingen op verzoek de namen van overledenen.

Thematiek Castricum: “duisternis en natuur als contemplatie”

De gemeentelijke begraafplaats Onderlangs ligt idyllisch tussen dorp en duinen. Op deze mooie onderhouden begraafplaats bevindt zich een weelderig ouder deel en een open nieuw stuk met vijver. Mensen worden in een zee van licht ontvangen; duizenden lichtjes en vriendelijke gidsen wijzen ze de weg. Ook hier hangt wasgoed in de wind te wapperen. Een van de particuliere initiatieven van nabestaanden is een speciaal voor deze gelegenheid opgericht monument voor jongeren waarmee jongeren die door geweld zijn omgekomen, zullen worden herdacht.
Op de begraafplaats is gratis koffie, thee, zelfgebakken brood, gluewijn en warme chocoloademelk. Speciale zangers zingen op verzoek de namen van overledenen.
Met Allerzielen Alom treden we ook buiten de hekken van de begraafplaats om de duisternis van de duinen te benutten. De Doodelaan en de Papenberg zijn onderdeel van de te bezoeken route. Hier zijn de op ijsplaten geprojecteerde portretjes van kunstenaar Pé Okx naar het boswachtershuis “Kijk Uit” en naar het “Hiernamaals”. Hier is soep van rouwkok Miguel Brugman. Verder kunnen bezoekers de tocht omhoog naar de Papenberg maken met geluid van kunstenaar Nienke Rooijakkers. Een groot vuur markeert de top

Thematiek Schagen: “vuur zichtbaar maken en warmte bieden”

Crematorium Schagerkogge ligt temidden van weilanden in de kop van Noord-Holland. Het terrein is glooiend aangelegd met volgens romantische principes geplaatste vijver en boomgroepen. De bebouwing is goed ingeweven in de hele setting. De vijver is zo aangelegd dat het licht vanuit de aula betoverend is. Allerzielen Alom zal veel aandacht schenken aan het zichtbaar maken van de elementen vuur water en wind. In de vijver is een cirkel van levend vuur bedacht. Windharpen vangen de wind. Ook is er het “hiernamaals”. Ook is er Passiepost een kunstenaarsproject dat mensen in staat stelt mooie persoonlijke ‘poststukken’ te maken ten behoeve van mensen die ze willen gedenken. En er zijn speciale reliekhuisjes naar een idee van kunstenaar Reinier Kurpershoek. De gastvrijheid wordt weer gegeven door (gratis) soep van rouwkok Miguel Brugman; zelf gebakken brood; gluehwein en warme chocolademelk. In de “vuurwinkel” kunnen nabestaanden en bezoekers vuurkorven; kaarsen en olielampen huren om zich te verwarmen.

Kunstenaars:
Machteld Aardse, Alphons ter Avest, Reint Baarda, Christian Begemann, Fiona de Bell, Margreet Bouwman, Vera Broos, Miguel Brugman, Saskia te Dorsthorst, Pietsjanke Fokkema, Marcel Fraij, Marie Goeminne, Lenneke van der Goot, Frans van Heiningen, Bart van Helsdingen, Hilary Jeffery, Sarah Jens, Jade Hulscher, Jennifer Joan, Gea Koopman, Ilona Kröber, Reinier Kurpershoek, Itie Langeland, Marinus Links, Max Linsen, Eva Meijer, Eefke Neurink, Pé Okx, Ken Parsons, Daphne Questro, Isabel Quiroga, Marisa Rappard, Aida Rifai, Regi Romeny, Nienke Rooijakkers, Maaike Roozenburg, Mirjana Smolic, Tonny van Sommeren, Mette Steincke, Arianne de Vos Burchart, Marieke Vriend, Tine van Wel, Maarten Westra Hoekzema, Jozua Zaagman.
Jaap Velserboer (curator), Cees Franke (ontwerp), Ellen Klaus (communicatie en PR).

Allerzielen Alom is een project van kunstenaar Ida van der Lee in samenwerking met Projectbureau Zaanstreek, Kunst & Cultuur Noord-Holland en Kunstenaars & Co.
Contact: Projectbureau Zaanstreek, Ellen Klaus, 06-24253539 info@allerzielenalom.nl.
Met dank aan: Mondriaan Stichting, Provincie Noord-Holland Actieplan Cultuurbereik, VSB Cultuurfonds, Fred Foundation, Cultuurfonds BNG, Volkshogeschool Nederland.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE