nieuws

Facultatieve
Sponsors

18 november inloopavond bij In Pace Dela

11 november 2009

11 november 2009

Het college heeft de terreininrichtingsvisie 'Uitvaartcentrum Oldenzaal met crematorium' vastgesteld. Samen met betrokken belangstellenden zijn oplossingen voor de verkeersafwikkeling Schipleidelaan ontworpen. Daarna hebben de initiatiefnemers In Pace Dela en Crematoria Twente Oost Nederland, in overleg met gemeente Oldenzaal, het plan verder geoptimaliseerd. Woensdag 18 november worden de plannen toegelicht tijdens een inloopavond bij In Pace Dela. Daarnaast kunnen ge√Įnteresseerden een kijkje nemen achter de schermen bij het uitvaartcentrum.

Hoofdlijnen plan

De Terreininrichtingsvisie beschrijft de ligging van het te vernieuwen uitvaartcentrum, het crematiegebouw, de parkeergelegenheid en de verkeersafwikkeling. In het uitvaartcentrum krijgen de verschillende functies als aula, koffiekamer, familiekamers, verzorgingsruimte en kantoor een logische plek. Het crematiegebouw is achter de begraafplaats gepland. De visie voorziet in twee uitbreidings­ mogelijkheden voor de begraafplaats op de middellange termijn. Aansluiting is gezocht met het omringende landschap en de bestaande begraafplaats.

College enthousiast

In het Coalitie Akkoord 2006-2010 hebben CDA, PvdA en VVD aangegeven dat zij graag een crematorium in Oldenzaal willen. Op 20 november 2006 heeft de gemeenteraad besloten een crematorium nabij de Schipleidelaan te realiseren. "Wij, het college van Oldenzaal, zijn enthousiast over dit plan. Door realisering van dit plan zijn we niet meer aangewezen op de crematoria in Enschede en Almelo. Daarnaast wordt de bereikbaarheid van de begraafplaats verbeterd", vertelt wethouder Hudepohl. "De gemeenteraad van Oldenzaal heeft ons de opdracht gegeven ons met kracht in te zetten het voorzieningenniveau in Oldenzaal waar mogelijk verder te ontwikkelen, te versterken en te verankeren. Met dit plan voeren wij deze opdracht uit."

Kansen

De Terreininrichtingsvisie biedt mogelijkheden voor een volwaardig uitvaartcentrum met crematorium aan de Schipleidelaan. Het plan voorziet in de lang gekoesterde wens voor een crematiegelegenheid in Oldenzaal. Het houdt rekening met toename van het aantal begrafenissen en crematies door vergrijzing. Door de verbouwing en uitbreiding tot een modern afscheidshuis speelt In Pace Dela in op de eisen van deze tijd. De nieuwe terreininrichting biedt ruimte om de diverse verkeersstromen bij een uitvaartcentrum optimaal te laten verlopen. Bovendien biedt de visie een tweetal opties voor nieuwe grafvelden. De loopafstand voor bezoekers van de begraafplaats wordt door de ligging van de nieuwe parkeerplaats bij de grafvelden verkleind en de bereikbaarheid van de begraafplaats vergroot aanzienlijk.

Verkeer

In de visie is een helder en logisch verkeersplan opgenomen. Het uitvaartcentrum krijgt een tweetal aansluitingen op de Schipleidelaan. De huidige ontsluiting in de bocht van de Schipleidelaan is bedoeld voor bezoekers en leveranciers van het beheerdersgebouw en het kantoor van In Pace Dela. De tweede entree wordt gemaakt bij de kruising Schipleidelaan en Hulsbekenkamp. Vanaf deze entree worden de nieuwe parkeerplaatsen, Het Afscheidshuis (zoals het uitvaartcentrum genoemd zal worden), de begraafplaats en de crematieruimte bereikbaar. De nieuwe aansluiting wordt zodanig vorm gegeven dat de snelheid van het verkeer op de Schipleidelaan wordt geremd en het oversteken wordt verbeterd. Ook bij de oversteek van de Hulsbekenkamp naar de Binnenweg worden maatregelen genomen. Deze wens kwam nadrukkelijk naar voren in de dialoog met inwoners over verkeer, waar ook het idee van de nieuwe aansluiting en de parkeerplaats is ontstaan. In het plan is ook een fietspad gepland langs de Schipleidelaan. Dit is de ontbrekende schakel in een fietsverbinding tussen de Essen, De Graven Es, de Thij en recreatieterrein Het Hulsbeek.

Inloopavond

In Pace Dela, CTON, de architecten en gemeente Oldenzaal houden woensdag 18 november vanaf 19.30 uur een inloopavond in het uitvaartcentrum van In Pace Dela aan de Schipleidelaan 55 te Oldenzaal. De Terreininrichtingsvisie en de schetsplannen voor Het Afscheidshuis en crematieruimte worden getoond. Het crematieproces en de -techniek en de verkeersmaatregelen op de Schipleidelaan worden toegelicht. Tevens krijgen bezoekers de mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de schermen in het huidige uitvaartcentrum.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >