nieuws

Facultatieve
Sponsors

14 mei: Algemene herdenking Yarden Crematorium Rotterdam

Vrijheid en waarden van een samenleving

29 april 2005

Op zaterdag 14 mei 2005 houdt Yarden Crematorium Rotterdam, Maeterlinckweg 101 in Rotterdam(-Zuid), voor de zevende keer een algemene herdenkingsbijeenkomst. De bijeenkomst duurt van 15.30 tot 16.30 uur en wordt geleid door pastor Rob Lijesen van Parochie de Emmäusgangers te Rotterdam. Zijn boodschap is dat je verdriet samen deelt. Voor de eerste keer zal tijdens de slotplechtigheid bij het monument op het crematoriumterrein pastor Lijesen namen van overledenen oplezen, waarna de nabestaanden bloemen bij het monument leggen. Namen, van mensen die recent of langer geleden zijn heengegaan, kunnen vooraf worden opgeven bij het crematorium.

Basiswaarden
Behalve pastor Lijesen zal ook Henk van der Pols, oud loco-burgemeester van Rotterdam, een bijdrage leveren. Van der Pols, onder meer actief voor ‘Comité 4 mei Rotterdam - Linker Maas Oever’, spreekt over de basiswaarden in onze samenleving en 60 jaar leven in vrijheid. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Politie Harmonievereniging Hermandad uit Rotterdam.

Defilé
Manager John Heskes: ‘De 14 mei herdenking is voor de Rotterdammers een waardevolle traditie geworden. Het is de dag van het Duitse bombardement op Rotterdam in 1940. Jaarlijks bezoeken honderden mensen de bijeenkomst. Zowel mensen die gevallenen van het bombardement herdenken, als mensen die ‘recent’ een dierbare hebben verloren. De bijeenkomst start in het gebouw en eindigt bij het herdenkingsmonument, waar we twee minuten stilte in acht nemen. Verschillende organisaties zullen een krans leggen en afsluitend is er een defilé.’
Bij goede weersomstandigheden vindt de bijeenkomst geheel in de buitenlucht plaats. Belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 15.00 uur. Reserveren is gewenst: telefoon 010 480 3344. Op dit telefoonnummer kan men ook de naam van een overledene opgeven.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >