nieuws

Facultatieve
Sponsors

1 op de 6 jongeren weet niet of en hoe ze verzekerd zijn

Monuta onderzoek naar trends werpt ander licht op verzekeren

4 november 2008

Steeds meer Nederlanders hebben specifieke wensen over de invulling van hun uitvaart. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Monuta naar trends en behoeften rondom uitvaart. In Nederland is ruim 70% verzekerd. Er zijn echter grote verschillen. Opvallend is de onwetendheid bij jongeren.
Ze weten niet of en hoe ze verzekerd zijn.

Steeds meer Nederlanders hebben specifieke wensen over de invulling van hun uitvaart. In 2006 had drie op de tien Nederlanders uitvaartwensen. In 2008 is dit gestegen naar 39%. Maar liefst 64% van de ondervraagden vindt dat het bij de uitvaart schort aan creativiteit. Hoe zuidelijker in Nederland, des te creatiever de uitvaarten mogen worden ingevuld.

Van alle Nederlanders heeft 71% een uitvaartverzekering. Een hoger percentage vinden we in Drenthe (87%) en Overijssel (80%). In Zeeland is slechts 62% verzekerd. Ook als het gaat over leeftijd zijn er grote verschillen. Driekwart van de Nederlanders tussen 35 en 64 is verzekerd.
Van de jongeren tot 24 jaar heeft slechts de helft een uitvaartverzekering.

Een natura uitvaartverzekering is het populairst (41%), gevolgd door een uitvaartverzekering in geld (34%). Daarnaast heeft 19% een combinatie van beide verzekeringen. Provincies met relatief veel natura uitvaartverzekeringen zijn Noord-Brabanders en Limburgers. Één op de vijftien mensen weet niet hoe ze verzekerd zijn. Bij jongeren tot 35 jaar heeft zelfs één op de zes geen idee.

Gevraagd naar de hoogte van het verzekerd bedrag, is ook hier bij jongeren veel onduidelijkheid. Meer dan 40% kan deze vraag niet beantwoorden. Het gemiddelde verzekerd bedrag is volgens de ondervraagden EUR 5.800. Hoe ouder mensen zijn, hoe lager het bedrag waarvoor ze verzekerd zijn.

Elk einde is het begin van een mooie herinnering. Dat is waar Monuta voor staat. De mogelijkheden om het afscheid op eigen wijze in te vullen zijn groter dan ooit. Monuta maakt mensen hier bewust van, bestaat ruim 85 jaar en verzorgt jaarlijks meer dan 18.000 uitvaarten. Ervaring die Monuta gebruikt om een uniek afscheid mogelijk te maken.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >