nieuws

Facultatieve
Sponsors

1/3 Nederlanders nog nooit over uitvaart gesproken

26 februari 2013

Een onderzoek in de drie noordelijk provincies over het thema uitvaart heeft een aantal opvallende conclusies opgeleverd. Zo blijkt dat een derde van de ondervraagden (1265 mensen) nog nooit met iemand heeft gesproken over zijn of haar eigen uitvaart, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Het onderzoek is gehouden door onderzoeksbureau Enigma Research onder de deelnemers aan het RegioNoordPanel.

De meest genoemde reden om niet over de eigen uitvaart te praten is dat men dat wil overlaten aan de nabestaanden. Daarnaast wordt ook vaak gezegd dat men zich te jong vindt om na te denken over de dood. Van de mensen die wel over het onderwerp praten, weet bijna driekwart al welke muziek er gedraaid moet worden. De meeste mensen uit deze groep vindt het niet belangrijk wie mag spreken tijdens de afscheidsdienst. De meeste ondervraagden weten wel wie er tijdens de uitvaart mag spreken. Verder heeft 75% een uitvaartverzekering.

Banger voor overlijden dierbare

Bijna driekwart van de ondervraagden is bang dat een dierbare komt te overlijden. Twintig procent is bang voor de eigen dood. Mensen onder de veertig zijn banger voor hun eigen dood (en die van hun naasten) dan mensen boven de zestig.

Mensen die bang zijn voor de dood kunnen voor informatie en hulp terecht in de infotheek van Uitvaart.nl in het hoofdstuk Angst voor de dood.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >