Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Aangifte tegen oud-voorzitter De Volharding

donderdag 21 september 2023

Het bestuur van de coöperatieve vereniging De Volharding in Den Haag heeft dinsdag 12 september de leden geïnformeerd dat aangifte is gedaan tegen oud-voorziter Constant Martini. Er zijn sterke aanwijzingen dat hij zich voor aanzienlijke bedragen onrechtmatig heeft verrijkt ten koste van de vereniging. De depositofondsen staan er gelukkig geheel buiten. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak in behandeling.

De heer Martini is in februari 2022 na veertien jaar voorziterschap vrij plotseling vertrokken, na discussies in het bestuur over onderdelen van de gang van zaken. Op grond van signalen is bureau Hoffman ingeschakeld om onderzoek te doen. Daaruit komen verscheidene voor Martini belastende feiten naar voren. In september vorig jaar heeft het bestuur met inschakeling van advocatenkantoor Wladimiroff aangifte gedaan bij het OM. Dat heeft de zaak in behandeling, maar nog geen besluit genomen over verdere stappen.

Onder het voorziterschap van de heer Martini zijn ook mooie resultaten bereikt, waarvoor hem erkentelijkheid toekomt. Het bestuur betreurt uiteraard het ontstane zakelijke en juridische geschil. Het zou echter op grond van morele, juridische en financiële overwegingen onjuist zijn de kwestie met de mantel der liefde toe te dekken. Het gaat om een vorm van publiek geld, dat toebehoort aan de gemeenschap van de leden van De Volharding. Zelfverrijking ten koste van die gemeenschap ongemoeid laten passeren, is bestuurlijk niet te verantwoorden.

Het bestuur vindt het niet zinvol om in detail te treden over wat er precies is gebeurd. Niet alles is uitgezocht, omdat de kans bestaat dat de hoge kosten van verder onderzoek en aanvullende juridische inzet de opbrengsten overstijgen. Het bestuur bezint zich wel op de mogelijkheid om naast de strafrechtelijke kant ook civielrechtelijk genoegdoening te halen.
Vanaf het moment dat de aangifte ging spelen is de ledenraad enkele malen vertrouwelijk geïnformeerd. Voorts heeft het bestuur maatregelen genomen om te voorkomen dat zich zoiets kan herhalen. Interne procedures zijn daarop aangepast.

Het bestuur heeft los van deze kwestie een proces van vernieuwing ingezet. De Volharding is een bloeiende vereniging met zo’n 27.000 leden. De uitvaartorganisatie is een belangrijke tak, maar ook op andere gebieden zorgt De Volharding voor financiële en sociale solidariteit. Binnenkort verschijnt het vernieuwde magazine, waarin meer te lezen is over de toekomstplannen.

Kijk voor uitgebreide informatie over het thema uitvaart in delft op www.uitvaart-delft.nl.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder