Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Sandra Schellekens nieuwe bestuursvoorzitter coöperatie DELA

maandag 11 september 2023

Bron: DELA
DELA maakt vandaag bekend dat haar raad van commissarissen Sandra Schellekens heeft voorgedragen tot voorzitter van het bestuur van coöperatie DELA. Zij volgt daarmee Edzo Doeve op die met pensioen gaat. De benoeming van Schellekens is op 9 september jl. bekrachtigd door de Algemene vergadering van leden, het hoogste orgaan binnen de coöperatie. De benoeming is getoetst door de toezichthouder De Nederlandsche Bank. Schellekens, nu CEO van DELA België, zal op 27 januari 2024 officieel worden geïnstalleerd als bestuursvoorzitter van DELA Groep en algemeen directeur van DELA Nederland door de Algemene vergadering van coöperatie DELA.

Sandra Schellekens (1965) studeerde wiskunde aan de universiteit in Leiden. Al bijna 14 jaar werkt Schellekens bij coöperatie DELA en is op dit moment CEO van DELA België. Eerder bekleedde zij de functies van directeur Verzekeren bij DELA België en directeur Uitvaartverzorging en directeur IT binnen DELA Nederland. Voor DELA werkte Schellekens in diverse managementfuncties bij onder meer Interpolis en Ericsson.

“Met Sandra is DELA in staat om een zeer deskundig bestuurder te laten doorstromen vanuit de eigen gelederen. Als CEO van DELA België en directeur Uitvaartverzorging binnen DELA Nederland heeft Sandra de nodige bestuurlijke ervaring opgebouwd. Haar ervaring in financiële, IT en economische vraagstukken past goed bij de ontwikkeling en digitale transitie die onze coöperatie doormaakt,” aldus John van der Steen, voorzitter van de raad van commissarissen van coöperatie DELA. “Sandra is met haar ervaring binnen DELA zeer bekend met zowel de uitvaartbranche als het coöperatief businessmodel. We zijn erg verheugd met haar benoeming en wensen Sandra veel succes.”

De komst van Schellekens betekent het einde van twintig jaar DELA onder voorzitterschap van Edzo Doeve. Van der Steen: “Wij bedanken Edzo voor zijn grote bijdrage aan onze coöperatie. Onder zijn inspirerend leiderschap heeft DELA een prachtige ontwikkeling doorgemaakt: In twintig jaar tijd verdubbelden het aantal verzekerden en de jaarlijks verzorgde uitvaarten, werd het verzekerd kapitaal bijna acht keer zo groot en verviervoudigde het belegd vermogen. DELA verstevigde daarmee in alle opzichten haar leiderschap in de uitvaartbranche en werd een substantiële speler op de markt van levensverzekeringen. Edzo toonde zich verder een waardig pleitbezorger en beschermheer van het coöperatief gedachtegoed, zorgde voor een robuust businessmodel gebaseerd op wederkerigheid waarbij het belang van de leden altijd voorop staat. Hij laat een coöperatie na die middenin de samenleving staat met een stevig fundament om de komende jaren op voort te bouwen.”

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder