nieuws

Facultatieve
Sponsors

Rotterdam herbegraaft zijn onbekende overledenen

11 maart 2010

PERSBERICHT
Rotterdam - Donderdag 11 maart heeft gemeente Rotterdam de eerste negen onbekende overledenen na onderzoek op de Zuiderbegraafplaats herbegraven. Deze doden zonder naam zijn opgegraven op de begraafplaats Crooswijk. Hun graven bestonden 15 jaar en werden geruimd. Om het mogelijk te maken dat ooit nog de identiteit van deze overledenen wordt achterhaald, zijn hun kenmerken met de laatste technieken onderzocht en opgenomen in een landelijke databank van vermiste personen.

Bij de herbegrafenis van een van de onbekende overledenen is een korte plechtigheid gehouden, waarbij, Stadsdichter, Jana Beranová een gedicht heeft uitgesproken. Vertegenwoordigers van de gemeente en de politie waren daarbij aanwezig.

Speciale voorziening voor onbekende overledenen
De gemeente Rotterdam heeft een deel van de Zuiderbegraafplaats ingericht om onbekende overledenen te begraven. In Rotterdam worden jaarlijks enkele onbekende overledenen gevonden. Als na verloop van tijd het niet mogelijk blijkt deze persoon te identificeren, worden ze door de gemeente begraven. In Rotterdam liggen nog ongeveer 40 naamlozen begraven. Op het moment dat hun graf na 15 jaar wordt geruimd, zullen de stoffelijke resten door het Nederlands Forensisch Instituut worden onderzocht. Daarna worden ze overgebracht worden naar het speciale vak op de Zuiderbegraafplaats. Er is plaats voor 100 graven, zodat ook andere gemeenten gebruik kunnen maken van deze voorziening. De gemeente Rotterdam creëert op deze manier een waardige rustplaats voor deze onbekende overledenen.

Onderzoek naar de identiteit
Experts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doen naast DNA ook forensisch antropologisch onderzoek. Hierbij gaat het om het bepalen van het geslacht, de lengte en een schatting van de leeftijd. Dit is onderdeel van het biologische profiel. Hierbij spelen ook opgemerkte oude breuken of aandoeningen aan het skeletmateriaal een rol. Met deze gegevens kan er worden gezocht in een lijst van vermiste personen. Deze databank wordt beheerd door de Koninklijke Landelijke Politie Diensten (KLPD).

Verantwoordelijkheid burgemeester
Vanaf januari is de burgemeester verantwoordelijk voor het onderzoeken van de identiteit onbekende overledenen. Van alle personen die nu dood worden aangetroffen en van wie de identiteit onbekend is, wordt meteen DNA en overige kenmerken afgenomen voor de databank. Bij eerder begraven onbekende personen worden deze gegevens verzameld op het moment dat hun grafrechten vervallen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >