nieuws

Facultatieve
Sponsors

Opinie: "Landgoednatuurbegraafplaatsen verdienen maatwerk"

28 februari 2017


door A.P.H. Stuyling de Lange (mede-eigenaar en ontwikkelaar Natuurbegraafplaats De Polberg)

Het is een misstap geweest van de provincie Gelderland om landgoederen aan te wijzen als beschermd natuurgebied. Landgoederen zijn van oudsher aangewezen op houtproductie en liggen vanwege de gewenste bereikbaarheid per definitie in weinig kwetsbare natuur. De natuur staat bij landgoederen met andere woorden ten dienste van de productie en is hieraan ondergeschikt.

De provincie heeft deze historisch gegroeide balans helaas omgedraaid door landgoederen aan te merken als hoogwaardig natuurgebied. Hierdoor kan er niets meer worden ontwikkeld en komen steeds meer landgoederen financieel in de knel.

Het is daarom een goede zaak dat de provincie natuurbegraven mogelijk wil maken. Natuurbegraven is bij uitstek geschikt om het verstoorde evenwicht tussen rentabiliteit en natuurbehoud te herstellen, omdat natuurbegraven een verdienmodel is ten dienste van de natuur. Maar dan moet de provincie in haar beleid wel de ruimte bieden om cultuurgoed te herstellen, onderhouden en open te stellen en niet eisen dat alle opbrengsten worden geïnvesteerd in natuur. Zo’n scheefgroei kan worden vermeden door landgoederen vrij te stellen van de extra natuurcompensatieplicht. Deze vrijstelling kan eenvoudig worden opgenomen in de Omgevingsverordening en past in het Belvoir-beleid.

Ook een natuurversterkingsplan zoals de SP voorstelt is een goede zaak. Zo'n plan biedt veel betere garanties voor de natuur dan een maximum grafdichtheid. Aan zo’n plan gaat een maatwerkbeoordeling vooraf, die rekening houdt met de feitelijke natuurwaarden, de natuurvariatie binnen het gebied, de exploitatieduur, het begraaftempo, de begraafdiepte, het type graven en het type begravingen (stoffelijk overschot of urn).

Een aantal landgoedeigenaren stelt provinciale staten daarom voor om de maximale grafdichtheid te vervangen door een maatwerkbeoordeling. Zo’n maatwerkbeoordeling kan eenvoudig en op korte termijn worden opgenomen in de Omgevingsverordening. Een belangrijk voordeel is dat initiatiefnemers van een natuurbegraafplaats niet opnieuw een jaar moeten wachten op het beleid van de provincie maar verder kunnen met hun plan. Het is daarom te hopen dat provinciale staten op 1 maart oren heeft voor het voorstel van de SP.

Het artikel van de SP is te lezen op https://gelderland.sp.nl/nieuws/2017/02/oppassen-met-natuurgraven-in-kwetsbare-natuurgebieden


Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE