nieuws

Facultatieve
Sponsors

Keurmerk voor uitvaartbranche

21 januari 2005

Naar aanleiding van de NOVA-uitzending op 18 oktober 2004 en de resultaten van het onderzoek van het Openbaar Ministerie zijn op 20 januari jl. Dela, Monuta en Yarden bijeen geweest om te spreken over een nieuwe set van maatregelen om de werkwijze en het imago van de uitvaartbranche te verbeteren, bij voorbeeld resulterend in een keurmerk.
De drie marktpartijen worden begeleid door een onafhankelijk adviseur van het Openbaar Ministerie.
Marktpartijen zijn gevraagd om het voortouw te nemen, omdat de branche op dit moment in zijn huidige organisatievormen te versnipperd is om snel iets dergelijks te ontwikkelen.

De drie marktpartijen zijn bereid hun verantwoordelijkheid te nemen en willen daarvoor capaciteit beschikbaar stellen en de snelheid ontwikkelen die op dit moment nodig is.
Zodra voortgang en concrete resultaten te melden zijn wordt een ieder weer zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.
Marktpartijen hechten er waarde aan dat iedereen in de branche zo goed mogelijk over de voortgang van dit proces is geïnformeerd en hopen uiteindelijk op een groot draagvlak en aansluiting bij de nieuwe ontwikkeling.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >