nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwe uitspraak van het Klachteninstituut voor het Uitvaartwezen

25 juli 2009

Het betreft een ingewikkelde zaak met betrekking tot een grafkelder waarbij sprake is van een 'wat was er eerder de kip of het ei' verhaal.
De begraafplaats wil herstel van de afdekplaat van de betreffende grafkelder als voorwaarde stellen voor het erkennen van klager als rechthebbende. Klager stelt
eerst rechthebbende te moeten zijn, voordat hij het herstel kan uitvoeren.

Daarnaast gaat het nog om zogeheten 'rechtsherstel' van een vervallen recht voor onbepaalde tijd. De begraafplaats vindt dat rechtsherstel alleen het op naam zetten van een graf (met inhoud) is en biedt aan dit voor een bepaalde tijd te doen, maar niet voor onbepaalde tijd. Klager meent dat 'rechtherstel' herstel in het oude recht betekent, derhalve herstel in het recht voor onbepaalde tijd. De ombudsman geeft hem, voor wat dit betreft, gelijk op juridische en taalkundige gronden.

Zie voor een korte samenvatting van de klacht, een 'kort' antwoord en de gehele geanonimiseerde uitspraak onze website, rubriek klachten en uitspraken, klachtnummer 2008-81.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE