nieuws

Facultatieve
Sponsors

Nieuwe uitspraak van de Ombudsman van Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen: Graf voor bepaalde of voor onbepaalde tijd?

3 augustus 2009

Het betreft een grafakte uit 1957, waarop de zinsnede 'voor ....jaar' was doorgehaald. Betekent dit dat er een grafrecht voor onbepaalde tijd is gevestigd, zoals klager betoogt of is er sprake van een recht waarvan de duur onduidelijk is, zoals de juridisch adviseur van de begraafplaats stelt.

Het effect van een recht waarvan de duur onduidelijk is, is dat het recht omstreeks 2024 zal worden omgezet in een recht voor bepaald tijd.
De ombudsman valt terug op de Wet op de lijkbezorging zoals die in 1955 luidde en concludeert na alle argumenten besproken en gewogen te hebben dat het graf waarover het in deze klacht gaat, beschouwd moet worden als en graf voor onbepaalde tijd.

Zie voor een korte samenvatting en de gehele geanonimiseerde uitspraak onze website.

Met vriendelijke groet,

Mevr. mr. K. Been
Ombudsman uitvaart.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE