nieuws

Facultatieve
Sponsors

NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties een feit

1 mei 2007


Vanaf 1 mei 2007 is de uitvaartwereld een grote, landelijke uitvaartorganisatie rijker. Een vruchtbare fusievoorbereiding tussen de LSUW en het NVU (beide koepels voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk) heeft geleid tot de oprichting van ‘NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties’.

NARDUS zal met respect voor de verschillende opvattingen en culturen in onze samenleving de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten organisaties behartigen. NARDUS wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland, zowel in maatschappelijke als in politieke zin. NARDUS behartigt de belangen van zo’n 1.725.000 landgenoten, gebundeld in acht uitvaartorganisatieverbanden (samen goed voor bijna 450 uitvaartverenigingen) en negen individueel aangesloten uitvaartorganisaties.

De betekenis van het woord ‘nardus’ - een grasachtige plant die olie produceert die voor rituele zalvingen en bij meditaties wordt gebruikt - is terug te vinden in het frisgroene logo. Zoals de nardusolie rustgevend is en stabiel maakt, zo ziet NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties het belang van een grote, stabiele koepel met een brede visie en frisse ideeën in de uitvaartbranche.

Al tijdens de fusievoorbereiding is met enthousiasme gereageerd op de komst van deze overlegpartner. Tot november zal een overgangsbestuur richting geven aan de verdere ontwikkeling en inrichting van NARDUS. De heren Bos en Meeuwsse zullen als respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter in deze tussentijdse periode leiding geven aan dit overgangsbestuur. Op 17 november 2007 kiezen de aangesloten organisaties het eerste officiële NARDUS-bestuur. Voor verder informatie zie ook de website www.nardus.eu of mail met info@nardus.eu

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE