nieuws

Facultatieve
Sponsors

Brochures voor ongeneeslijk zieken

5 maart 2006


Voor mensen in Gelderland zijn uitgebreide brochures over palliatieve zorgverlening verschenen: Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder?

In de brochures wordt aandacht besteed aan emotionele, lichamelijke en relationele gevolgen van de ziekte. Er is een opsomming van hulpverleners en organisaties waarmee ongeneeslijk zieken te maken kunnen krijgen. De literatuurverwijzingen die gegeven worden, lijken vrij willekeurig te zijn gekozen. Adressen van alle zorgvoorzieningen en zorgloketten in de regio maken de brochure zeer praktisch. Voor meer informatie: informatiecentrum Integraal Kankercentrum Oost, telefoon 024-3542309.

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn