nieuws

Facultatieve
Sponsors

Uitvaartmarkt Barneveld

Het hoeft niet anders maar het kan wel

27 maart 2006

Uitvaartinformatiemarkt “Het hoeft niet anders, maar het kan wel” in Barneveld groot succes.

De uitvaartinformatiemarkt die j.l. zaterdag 25 maart in de “Veluwehal” in Barneveld heeft plaatsgevonden is een groot succes geworden. Volgens organisator en eigenaar Jeen de Vet van Uitvaartverzorging Heijting & De Vet uit Kootwijkerbroek is de markt bezocht door een bijzonder groot aantal mensen.
Mede door de diversiteit van de dertig verschillende bedrijven en organisaties was de belangstelling gedurende de gehele dag groot. Voor veel bezoekers was de laagdrempeligheid van de markt een reden om eens vrijblijvend te gaan kijken wat er op uitvaartgebied en wat daarmee samen hangt allemaal mogelijk is.

Opmerkingen als: “goh, kan dat dan”? en “kunnen wij dat ook zelf doen?” en “dat wist ik niet” waren veel gehoorde opmerkingen. Ook bij de stand van Donata uitvaartbegeleiding was eenzelfde tendens waar te nemen. Ank Speelziek van Donata Uitvaartbegeleiding die als ritueelbegeleidster veelvuldig niet kerkelijke en randkerkelijke uitvaarten begeleid is dezelfde mening toegedaan en zegt hierover “mensen zijn zich nauwelijks bewust van wat er allemaal mogelijk is en het is goed dat men zich in een uitvaart kan vinden die geheel past bij de overledene en natuurlijk ook bij de nabestaanden. Zij moeten met een goed gevoel verder kunnen.” Daarnaast kwamen er verschillende bezoekers die al direct besloten regelingen te treffen voor hun eigen uitvaart en zich daarbij eerst uitgebreid lieten informeren over wat er allemaal mogelijk is. Jeen de Vet vervolgt: “het is heel belangrijk om bezoekers goed voor te lichten en inzichtelijk te maken wat de kosten van een uitvaart vandaag de dag zijn. Op basis van deze heldere, transparante manier van informatie verstrekken kan men een goed gefundeerde beslissing nemen over hoe de toekomstige uitvaart er uit moet zien. Natuurlijk geeft het vooruit vastleggen van wensen ook een zekere vorm van rust en de zekerheid dat alles goed geregeld is. En dit geldt zeker niet alleen voor ouderen maar ook zeker voor jonge mensen.

Ook de diverse andere bedrijven en organisaties waaronder de Gemeente Barneveld, de notaris, de stalhouderij met de koetsen, de beveiliging, de bloemsierkunst en de vele anderen die zich presenteerden hadden over belangstelling zeker niet te klagen en reacties als “we doen een volgende keer graag weer mee” waren in dit verband heel duidelijk. Jeen de Vet vervolgt: ”we kunnen vaststellen dat een dergelijk initiatief om uitgebreide informatie te geven in een behoefte voorziet ondanks de gevoelige materie waar het over gaat. Bij veel mensen heeft de openheid hen zeer aangesproken en werd aangegeven dat dit voor herhaling vatbaar is. Verder werd de professionaliteit en de opzet van de markt als zeer positief aangemerkt”.

Mocht u nadere informatie willen ontvangen of, geheel vrijblijvend, een afspraak willen maken neemt u dan contact op met Uitvaartverzorging Heijting & De Vet te Kootwijkerbroek Tel: 0342-444084 of kijk op www.heijtingendevet.nl.

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn