nieuws

Facultatieve
Sponsors

Twee nieuwe uitspraken Ombudsman voor het Uitvaartwezen

14 juli 2011

Zojuist zijn op de site van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen twee
uitspraken geplaatst van de Ombudsman uitvaart.

Klacht 2010-105 heeft vooral betrekking op een slecht gegraven graf en de verantwoordelijkheden van de uitvaartleider daarbij. In dit geval had de uitvaartleider een te beperkte taakopvatting. Aan klaagster is een vergoeding van €1250,- toegekend.

Klacht 2011-10 betreft een 'oud' probleem: het aanname-, basis-, standaard- of dienstverleningstarief. Klager verwacht een zeer gespecificeerde berekening van deze kosten, wat in de parktijk bij een dergelijke systematiek niet kan en ook niet hoeft. Klager neemt geen genoegen met de uitgebreide uitleg die hij van de uitvaartondernemer heeft gekregen.De communicatie over hoe het tarief werkt kan beter.
De klachten van klager worden ongegrond verklaard voor zover de ombudsman bevoegd was om erover te beslissen.

De samenvatting van deze klachten en de complete geanonimiseerde uitspraken zijn te lezen op www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE