nieuws

Facultatieve
Sponsors

Project ouderenbond: Omgaan met verlies

17 oktober 2011


Foto: Zozieje/Esther van der Werf

Vrijdagmiddag is in Herkenbosch het startsein gegeven voor het KBO-project ‘Omgaan met verlies’. Dat gebeurde tijdens een minisymposium in Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch waar Maria van der Hoeven, voorzitter Raad van Toezicht Alzheimer Nederland en oud-minister, het eerste exemplaar ontving van het gelijknamige boekje.

Het minisymposium was de start van een KBO-project (Katholieke Bond van Ouderen) dat loopt tot en met december 2012. In dat project biedt KBO-Limburg de 146 Limburgse KBO-afdelingen informatiebijeenkomsten aan, waarin wordt verteld hoe mensen kunnen omgaan met verlies. Verlies door overlijden, maar ook verlies van gezondheid, van maatschappelijke positie, van je eigen woonomgeving. Ook echtscheiding en dementie zijn vormen van verlies.

Handreikingen
Ieder mens reageert op een eigen wijze op het verlies van een dierbare. Het creëert een situatie waaraan je niets kunt veranderen, maar waarmee je wel moet omgaan. Ouderen die te maken krijgen met verlies, in welke vorm dan ook, zijn kwetsbaar. Wanneer ze bij het verwerken van dat verlies onvoldoende steun krijgen uit de sociale omgeving, kan het rouwproces stagneren. En dit kan weer leiden tot sociaal isolement.

De bezoekers aan de informatiebijeenkomsten van KBO Limburg krijgen aan de hand van een presentatie uitgebreid informatie over dit onderwerp. Daarbij komen drie onderwerpen aan bod: ‘zorg rondom het levenseinde’, ‘het persoonlijk afscheid’ en ‘het rouwproces’. Ook worden concrete handreikingen geboden die kunnen dienen als steuntje in de rug bij het nemen van afscheid en het verwerken van verlies. Het handboekje ‘Omgaan met verlies’ is bedoeld als leidraad en naslagwerk.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door de lokale KBO-afdelingen. Ook niet-leden kunnen deze bijeenkomsten bijwonen. Ze kunnen zich via het bureau van KBO Limburg aanmelden. Dat kan telefonisch, 0475 – 38 17 40, of via mail, info@kbolimburg.nl. Ze worden dan geïnformeerd wanneer bij hen in de buurt een bijeenkomst wordt gehouden. Het boekje ‘Omgaan met verlies’ is eveneens via telefoon of mail te bestellen. De kosten bedragen € 5,==, exclusief de verzendkosten.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ook geïnteresseerd in nieuws, trends en ontwikkelingen in de uitvaartbranche?
Volg ons op Twitter via @uitvaart!

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE