nieuws

Facultatieve
Sponsors

Persverklaring van de samenwerkende uitvaartorganisaties over nieuwe koepelorganisatie

16 juni 2021

De gezamenlijke uitvaartorganisaties in Nederland gaan in de komende periode de vorm en inhoud van een nog op te richten koepelorganisatie in de Uitvaartbranche onderzoeken.
Henry Meijdam, tot 23 juni a.s. burgemeester van de gemeente Lelystad, neemt daarin het voortouw en zal het gezicht naar buiten zijn. De operationele verantwoordelijkheid voor deze fase is belegd bij Joris Huizinga, die al langer in de uitvaartbranche actief is. De twee heren zijn na een uitgebreid kennismakings- en afwegingsproces, door een breed samengestelde selectiecommissie uit de uitvaartbranche, waarin diverse brancheorganisaties en verenigingen vertegenwoordigd zijn, naar voren gekomen als de best beschikbare combinatie voor deze rollen.

De uitvaartorganisaties hebben, na het verschijnen van het rapport Heerts “Inventarisatie naar draagvlak voor ‘de beginselen’ in de uitvaartbranche” eind 2019, het initiatief genomen tot de oprichting van een koepelorganisatie. Dela, Monuta en de VTU financieren het oprichtingsproces. Zij vinden het vooral belangrijk dat de samenwerking in de uitvaartbranche verder verbetert en hopen hiermee te helpen om een door de breedte van de branche gesteunde ontwikkeling in gang te zetten. Het duo opereert inhoudelijk echter volstrekt onafhankelijk en heeft tot taak een ontwikkeling met breed draagvlak in de sector te bevorderen.

Zoals is weergegeven in de beginselen voor kwaliteitsborging en consumentbescherming willen we graag dat nabestaanden erop kunnen vertrouwen dat alle in de uitvaartbranche werkzame partijen en personen zorgen voor een integere, goede, transparante en zorgvuldige dienstverlening. Met de ontwikkeling van een koepelorganisatie, waarin al die partijen en personen elkaar kunnen ontmoeten, zetten we daarin een belangrijke volgende stap.

Henry Meijdam: “De Uitvaartbranche is een bijzondere bedrijfstak, heb ik de afgelopen periode gemerkt, waarin veel in beweging is gekomen. De branche heeft de afgelopen tijd als gevolg van de Corona-crisis onder grote druk gestaan. Er is enorm veel, zeer belangrijk werk verricht onder moeilijke omstandigheden. Het valt niet mee op een volwaardige manier afscheid te nemen van dierbaren in het door Corona getroffen tijdperk. Daarvan ben ik onder de indruk geraakt. Wij gaan nu verkennen op welke wijze we een koepelorganisatie vorm gaan geven. Uitstekende samenwerking is hier heel belangrijk en daar lijkt nog winst te boeken. Partijen en personen moeten elkaar vertrouwen. Ik zie er zeer naar uit om hiermee aan de slag te gaan”.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE