nieuws

Facultatieve
Sponsors

Mamma, jij leeft stil in mij…

Zorgvlied brengt ode aan overleden moeders

28 april 2008

Op zondag 11 mei wordt in de aula van Zorgvlied te Amsterdam een algemene openbare herdenkingsdienst gehouden ter ere van overleden moeders. Vanuit een unieke harmonieuze verbinding tussen het gebruik van woorden en klanken zal een sfeer worden gecreëerd, die bezoekers aan de plechtigheid ondersteunt bij een verstilling om hun overleden (schoon)moeder of oma te herdenken.

Mamma, jij leeft stil in mij…
Zorgvlied brengt ode aan overleden moeders

Op zondag 11 mei wordt in de aula van Zorgvlied te Amsterdam een algemene openbare herdenkingsdienst gehouden ter ere van overleden moeders. Vanuit een unieke harmonieuze verbinding tussen het gebruik van woorden en klanken zal een sfeer worden gecreëerd, die bezoekers aan de plechtigheid ondersteunt bij een verstilling om hun overleden (schoon)moeder of oma te herdenken.

Tijdens het voorprogramma zal Walter van Wingerden o.a. een aantal verhalen voorlezen die alles te maken hebben met het thema van de bijeenkomst. Tevens zullen er hoornklanken over de begraafplaats klinken bij wijze van eerbetoon en aandacht voor de overledenen. Het naderen van de hoornist zal langzaam maar zeker de aanvang van de herdenkingsbijeenkomst aankondigen.

Als thema voor de herdenking is gekozen voor de bol. De driedimensionale cirkel, symbool van vrouwelijkheid, oorsprong, bescherming, moeder aarde. Evengoed te associëren met moederschoot, geborgen zijn, de levenscyclus, e.d. Het thema is herkenbaar uitgewerkt zodat nabestaanden troost kunnen ervaren en ruimte krijgen om op eigen wijze te gedenken.

Nestveren, knikkers, graan, en aarde zullen tijdens de herdenking in een bijzonder ritueel een rol spelen. De teksten en rituele handelingen, worden bij tijd en wijle afgelost door piano improvisaties, zang en verhalen. Na afloop worden bezoekers in de gelegenheid gesteld zelf hun gedachten aan hun mamma of oma op te schrijven.
De plechtigheid eindigt met een stille tocht naar het moedermonument, waar een ode aan overleden moeders zal worden gebracht.

Aanmelden
Wie de herdenking ‘Mamma, jij leeft stil in mij…’ op 11 mei a.s. wil bijwonen dient zich, in verband met het beperkt aantal plaatsen, aan te melden bij Zorgvlied: 020- 540 4927.
Het voorprogramma begint om 14.00 uur. De herdenking zelf begint om 14.30 uur en eindigt om circa 16.00 uur met een kopje koffie of thee. De toegang is gratis.

Lokatie
Zorgvlied, Amsteldijk 273 te Amsterdam

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE