nieuws

Facultatieve
Sponsors

Jaarverslag van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen is gereed. In totaal 90 klachten in 2006

19 maart 2007

In het verslagjaar werd de Ombudsman in 105 gevallen benaderd met vragen en klachten; het aantal vragen was 15 stuks en het aantal klachten 90 stuks. Bovendien zijn de nog niet afgehandeld klachten ( 6 stuks) uit 2005 in dit verslagjaar afgehandeld.
De afhandeling van de 96 klachten was als volgt:

  • 21 klachten waarbij de Ombudsman niet bevoegd was.
  • 20 klachten waarin de Ombudsman niet ontvankelijk was.
  • 8 klachten welke niet in behandeling zijn genomen.
  • 15 klachten werden als terecht beoordeeld.
  • 28 klachten werden als niet-terecht beoordeeld
  • 4 klachten zijn nog in behandeling.

Klik hier om naar de website van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen te gaan.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE