nieuws

Facultatieve
Sponsors

Jaarverslag DELA 2017 online. Mooie resultaten voor DELA

12 juni 2018

Coöperatie DELA realiseerde in 2017 een stevige groei in de krimpende markt van uitvaart- en levensverzekeringen. In het jaar waarin de coöperatie haar tachtigjarig bestaan vierde, stegen de premie-inkomsten naar € 435 miljoen. Net als in 2016 is dit een groei van bijna 9%, dit blijkt uit het jaarverslag dat de coöperatie publiceerde.

Directievoorzitter Edzo Doeve: “We liggen goed op koers. We leren steeds beter van elkaar en van de klant. We profiteren van wat we in voorgaande jaren in gang hebben gezet.”

Solvabiliteit

De nettowinst van € 235 miljoen was aanzienlijk meer dan in 2016 en was vooral te danken aan koersstijgingen op beleggingen. De solvabiliteitsratio is verder verbeterd en bedroeg 309%. De aanpassingen van de systematiek rondom afkoop, winstdeling en extra premie bij extreem lage rentestanden, blijken goed uit te werken. Edzo Doeve: “We zijn blij dat we deze stap twee jaar geleden hebben gezet. Zo kunnen onze leden zo vaak mogelijk mee profiteren van de winst die de coöperatie maakt. Zo houden we de polissen waardevast.”

Inflatie

De winstdeling over 2017 is € 18 miljoen. Door dit bedrag bij te schrijven op de uitvaartpolissen beperkt DELA de benodigde premieverhoging als gevolg van de inflatie over de in het verleden te weinig betaalde premies (de zogenaamde backservice). Net als in 2016 was de inflatie vorig jaar laag te noemen. De premie van het DELA UitvaartPlan stijgt dit jaar met 1,43%.

Vooruitzichten

Nadat DELA de afgelopen jaren structurele kostenbesparingen doorvoerde, gaat de coöperatie in 2018 € 10 miljoen extra investeren, voornamelijk in ICT-systemen om de kansen van digitalisering optimaal te benutten en de bijbehorende risico’s adequaat te mitigeren. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd om het uitvaartbedrijf in Nederland meer dienstbaar te maken voor iedereen, ook voor diegenen die niet bij DELA zijn verzekerd.

Omzetgroei verwacht DELA in de toekomst vooral in het verzekeringsbedrijf. DELA gaat ervan uit dat in België de goede netto-aanwas van de afgelopen jaren aanhoudt. De nieuwe vestiging in Duitsland zal een zeer bescheiden bijdrage leveren. In 2018 verwacht DELA de grens van 4 miljoen verzekerden te gaan passeren.


Bekijk hier het jaarverslag.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >