nieuws

Facultatieve
Sponsors

Geen aanwijzing van AFM tegen DELA

DELA HECHT VEEL WAARDE AAN HAAR REPUTATIE VAN EEN BETROUWBARE COÖPERATIE

24 april 2012

AFM heeft DELA schriftelijk bevestigd dat geen aanwijzing zal worden opgelegd tegen DELA. Afgelopen najaar publiceerde de AFM een rapport over de uitvaartbranche. De toezichthouder gaf aan dat de vijf grootste partijen niet in het belang van de klant zouden handelen. De AFM overwoog handhavende maatregelen naar aanleiding van de bevindingen in het rapport. Niet duidelijk was op welke partijen de maatregelen betrekking zou hebben. De brief van de AFM maakt nu duidelijk dat aan DELA geen aanwijzing zal worden opgelegd.

Toelichting

Na bekendmaking van voorlopige conclusies in september 2011, heeft de AFM in december 2011 een rapport uitgebracht naar aanleiding van een onderzoek bij de vijf grootste uitvaartverzekeraars. De algemene conclusie van de AFM was dat zij onvoldoende zouden handelen in het belang van de klant. Ook zouden een aantal risico’s bij de verkoop van uitvaartverzekeringen, onvoldoende beheerst worden.

De AFM is tot deze conclusie gekomen door het gedrag van uitvaartverzekeraars te toetsen aan normen waarvan de meeste niet in de wet staan. Een aantal andere normen staan wel in de wet. De AFM heeft in haar persbericht bij het rapport aangekondigd te bezien of handhavende maatregelen genomen zullen worden.

Het rapport heeft betrekking op meerdere aanbieders. Hierdoor is niet duidelijk welke bevinding uit het rapport betrekking heeft op welke uitvaartverzekeraar. Om deze reden kan ten onrechte de indruk ontstaan dat iedere bevinding op iedere uitvaartverzekeraar betrekking heeft.

Voor zover de aanbevelingen uit het rapport van de AFM leiden tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening, zal DELA overwegen deze aanbevelingen over te nemen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >