nieuws

Facultatieve
Sponsors

DELA: "Grafkosten 2010 nog steeds ondoorzichtig"

Gemeenten negeren oproep Tweede Kamer

8 maart 2010

Eindhoven, 8 maart 2010 - Gemeenten hebben de oproep van de Tweede Kamer om inzicht te geven in grafkosten genegeerd. DELA roept nieuwe lokale besturen op het onderwerp grafkosten, dat alle burgers in Nederland aangaat, na de verkiezingen opnieuw hoog op de agenda te zetten. Ook in 2010 zijn de verschillen in grafkosten tussen gemeenten erg groot en zelfs toegenomen.

Het probleem zit hem erin dat de berekeningswijze van de grafkosten per gemeente enorm verschilt en daardoor onmogelijk te vergelijken is. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste gemeente in Nederland is extreem, terwijl beiden claimen kostendekkend te werken. Zo vraagt de gemeente Naarden in 2010 ruim 3.000 euro voor het maken van een graf. Voor dat geld kunnen andere gemeenten 20 graven maken.

Martin Kersbergen van DELA: “Het is toch een rare gang van zaken dat gemeenten een verzoek vanuit onze volkvertegenwoordigers, om gemeentelijke grafkosten inzichtelijk te maken, negeren. Coöperatie DELA is 70 jaar geleden in het leven geroepen om juist dit soort wantoestanden aan de kaak te stellen. En daar zullen we ons ook hard voor maken. Wij gaan ervan uit dat na de verkiezingen de nieuwe gemeenteraden oppakken wat hun voorgangers hebben laten liggen.”


Teleurstellende bevindingen

In 2005 luidde DELA al de noodklok bij de Tweede Kamer. DELA was verheugd dat de Tweede Kamer direct het probleem agendeerde bij de behandeling van de nieuwe Wet op de Lijkbezorging en gemeenten hierop aansprak. Voortaan moeten lokale overheden hun tarieven transparant en onderling vergelijkbaar maken. DELA deed hierna echter opnieuw onderzoek, met teleurstellende resultaten.

Hoewel de meeste gemeenten (67%) op de hoogte waren van de wens van de Tweede Kamer om grafkosten transparant en onderling vergelijkbaar te maken, zocht 80% geen afstemming over kosten en tarieven met andere gemeenten. Het overgrote deel gaf aan dat de eigen berekeningswijze niet goed vergelijkbaar is met andere gemeenten of zegt niet te weten óf het vergelijkbaar is. Bovendien blijken gemeenten vooral inzicht te hebben in tarieven, nauwelijks in kosten. Enkele gemeenten voerden naar aanleiding van de wens van de Tweede Kamer veranderingen door met betrekking tot de opbouw van de grafkosten. Slechts 20% geeft alleen op verzoek van de burger informatie over de kosten- en tariefopbouw.


Gemeentelijke grafkosten 2010: Bellingwedde goedkoopst, Groningen duurst

Een recente inventarisatie op basis van gemeentelijke facturen laat zien dat de verschillen tussen gemeenten in 2010 verder zijn toegenomen. In de provincie Groningen variëren de gemeentelijke kosten voor een periode van 30 jaar van ongeveer 500 euro (3x tien jaar in Bellingwedde) tot bijna 7.000 euro in de stad Groningen. Ook zijn er opvallende stijgingen waarneembaar ten opzichte van 2007.

Op basis van gemeentelijke facturen heeft DELA de 10 goedkoopste en de 10 duurste gemeenten in kaart gebracht, gecategoriseerd naar: totale kosten, kosten van grafrechten, kosten van onderhoud, kosten van delven (zie bijlage voor overzicht).


Over DELA

Ruim 100 vestigingen, circa 1.100 medewerkers en ruim 3 miljoen verzekerden maken de coöperatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al 70 jaar tegen een eerlijke prijs met repatriëring, opvang, begrafenis, crematie, nazorg en financiële diensten op deze terreinen. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met een negen. DELA heeft het Keurmerk Uitvaartzorg en sinds 2006 is DELA hoofdsponsor van het Nationaal damesvolleybalteam.


Bijlage 1: Dossier Grafkosten 2010

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >