nieuws

Facultatieve
Sponsors

De Laatste Eer voldoet aan hoge eisen Keurmerk Uitvaartzorg

26 juni 2007


Delft, 25 juni 2007.
Sinds juni dit jaar is Uitverzorging De Laatste Eer in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg. Het keurmerk is een initiatief van de twee toonaangevende brancheverenigingen in de uitvaartbranche en wordt, na doorlichting van de onderneming door een onafhankelijk gespecialiseerd bureau, toegekend aan een uitvaartonderneming die voldoet aan de strenge eisen die worden gesteld door de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU). Met dit keurmerk wil de branche de deskundigheid en de kwaliteit van dienstverlening op hoog niveau houden.

W.J. Zijlstra (directeur De Laatste Eer): “Een onderdeel van het keurmerk is dat vooraf heldere afspraken moeten worden gemaakt over de uitvoering van een uitvaart met daaraan gekoppeld een duidelijke en transparante kostenbegroting. Uiteraard dient een uitvaart op integere en vakkundige wijze te worden uitgevoerd. Om dit te kunnen waarborgen, worden dan ook hoge eisen gesteld aan het opleidingsniveau en de professionaliteit van onze medewerkers, die bij de invoering nauw betrokken zijn geweest.”

Ook voorwaarden en protocollen voor wat betreft klachtenafhandeling en klanttevredenheid staan omschreven in het handboek van de SKU. Zijlstra: “Wij zijn er trots op dat De Laatste Eer aan de hoge eisen van dit keurmerk kan voldoen. En het geeft nabestaanden de zekerheid en de bescherming dat zij een verbintenis aangaan met een ervaren en professionele uitvaartonderneming.”

Vestigingen:
Juniusstraat 4
2625 XZ DELFT

Thorbeckelaan 82a
2641 WD PIJNACKER

Eikelenburglaan 5
2286 KA RIJSWIJK

Voor meer informatie:
Uitvaartverzorging De Laatste Eer
Telefoon 015 – 251 11 88

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE