nieuws

Facultatieve
Sponsors

De Begraafplaats:Themanummer: Ecologisch groenbeheer

Nederlandse begraafplaatsen: 3884 ha vol kansen voor meer biodiversiteit

8 oktober 2019


Het oktobernummer van De Begraafplaats is gewijd aan het thema Ecologisch groenbeheer. Begraafplaatsen zijn natuurlijke plekken die bescherming bieden aan insecten zoogdieren, vogels, planten en bomen. De Wet natuurbescherming, die op 1 januari 2017 van kracht is gegaan, is gericht op bescherming van de biodiversiteit in Nederland. De mensen die in dit nummer aan het woord komen willen een stap verder gaan: de biodiversiteit vergroten.

De Begraafplaats bezocht samen met ecoloog Erwin Goutbeek de Hervormde Begraafplaats in Haaksbergen. Doel: kijken wat er nu zoal bloeit, vliegt en kruipt en hoe je die variëteit aan flora en fauna kunt behouden of vergroten.

Wildeplantenzaden

Jasper Helmantel is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden en ecologische bloemenweidemengsels. Hij popelt om de biodiversiteit op begraafplaatsen te herstellen door bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens te creëren.

Biologische bloembollen
Uitbundig bloeiende border op begraafplaats Bergklooster in Zwolle. Foto Bert Pierik

Biologische bloembollen

Bloembollen kun je eigenlijk het hele jaar inzetten. En overal, niet alleen in bakken bij de entree. Ook in borders (met vaste planten), onder boomspiegels en in strooivelden. En dan liefst biologische bollen die goed verkrijgbaar zijn.

De begraafplaats bekijken vanuit de pissebed

vergroten. Het begint bij het meten van de basis, met een biodiversiteitsmeetlat, en daarbij bekijk je de begraafplaats vanuit wat de natuur wil, oftewel vanuit de pissebed, de groene kikker of de huismus.

Het is een bijenhotel. Het is een grafmonument. Het is een bijenhotelmonument, een ontwerp van Ada Wille.

De Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen organiseert op 14 november een studiedag over Ecologisch groenbeheer in de Reehorst in Ede. Meer informatie: www.begraafplaats.nl/lob-studiedag-2019.


Een los nummer van De Begraafplaats kost €10 (incl. verzendkosten) en is te bestellen door een mail te sturen naar lob@begraafplaats.nl o.v.v. Themanummer Ecologisch groenbeheer.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn