erfbelasting


23 november 2016

Vraag nummer: 48346

is er een verjaringstermijn w.b. een hernieuwde aangifte erfbelasting, waardoor de belastingdienst reeds ontvangen erfbelasting terug moet betalen ? Bij de aangifte is nl. geen rekening gehouden met een overbedelingsschuld in de nalatenschap. Fout van de fiscalist.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat kan ik helaas niet voor uw beantwoorden, dat zou u moeten navragen bij de belastingdienst zelf. Ook in de aanslag staat de termijn van bezwaar. De betreffende fiscalist zal ook wel alles in het werk stellen om alsnog bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag indien dat nog mogelijk is, neem ik aan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.