Erfbelasting


11 juni 2012

Vraag nummer: 28437

In 1981 is onze vader overleden – in gemeenschap van goederen getrouwd, geen eigen woning en geen testament. Informatie over de fiscale afwikkeling in die periode ontbreekt, maar in welke mate er toen een vermogen was, is eveneens onbekend. De kinderen hebben toen geen geldbedrag ontvangen
In 2012 is onze moeder overleden en er was geen testament. Er zijn drie kinderen. De erfenis is beperkt (minder dan € 80.000,00). Over het bedrag na de vrijstelling moet 10% betaald gaan worden.
Vraag: in welke mate kan de verandering in 1981 nog van invloed zijn op de aangifte erfbelasting?
Moeten de erfgenamen nu nog ergens rekening mee houden of doet de Belastingdienst dat?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er bij overlijden van vader geen testament was, dan zijn de kinderen op dat moment mede erfgenamen en eigenaren geworden. In de nalatenschap van moeder 'zit' dan strikt genomen een gedeelte van het vermogen. Er zou dan ook over een kleiner gedeelte erfbelasting verschuldigd zijn dan het gehele vermogen ten tijde van het overlijden van moeder. Ik raad u aan om toch even langs uw notaris te gaan om één en ander te overleggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.